Wędrówka bitów

Któż nie chciałby szybkiego dostępu do Internetu... Nie każdego jednak stać na łącze dzierżawione, zamianę linii na ISDN czy inwestycję w SDI. Do wyboru pozostają więc modemy analogowe. A ostatnio sporo się na rynku zmieniło.

Koniec XIX i początek XX wieku przyniosły pierwsze wynalazki, które sprawiły, że czas przekazywania informacji pomiędzy kontynentami rozdzielonymi oceanem przestał być liczony w tygodniach. Telegram, telefon oraz radio w sposób prawdziwie rewolucyjny odmieniły obieg informacji. Schyłek XX wieku sprowadził kolejną ważną przemianę w dziedzinie mediów. Przez ostatnich kilkanaście lat obserwowaliśmy, jak w Stanach Zjednoczonych powstawała eksperymentalna sieć komputerowa Arpanet. Ostatecznie przekształciła się ona w globalną pajęczynę nazywaną Internetem. To dzięki niemu miliony ludzi na całym świecie mogą łatwo zdobywać informacje, pobierać potrzebne pliki lub po prostu komunikować się ze sobą.

Na przekór przeszkodom

Początki powstawania rozległych sieci komputerowych były bardzo trudne. Arpanet oferował wiele udogodnień użytkownikom, ale duże odległości pomiędzy poszczególnymi ośrodkami obliczeniowymi, które brały udział w programie, były poważną przeszkodą w rozbudowie infrastruktury sieciowej. Wkrótce znaleziono odpowiednie rozwiązanie. Zamiast kłaść na nowo przewody, postanowiono wykorzystać istniejącą i bardzo rozbudowaną sieć telefoniczną – tak narodził się modem.

Ze względu na to, że dane komputerowe mają postać cyfrową, nie jest możliwy bezpośredni ich transfer za pośrednictwem analogowej linii telefonicznej. Należało więc jak najszybciej skonstruować odpowiednie urządzenie, którego zadaniem byłaby zamiana cyfrowych danych na sygnał analogowy (MOdulacja) oraz odwrócenie tego procesu (DEModulacja) przy odbiorze informacji.

Niestety, sieć telekomunikacyjna została zaprojektowana przede wszystkim do przenoszenia ludzkiego głosu, do czego w zupełności wystarczające jest pasmo od 300 do 3400 Hz. Z tak wąskim kanałem przenoszenia bezpośrednio związana była niska maksymalna przepustowość łącza – 300 bitów na sekundę, którą z czasem udało się zwiększyć do 9600 bit/s i ostatecznie do 33,6 kbit/s (standard V.34). Początkowo nie stanowiło to większego problemu, gdyż przekazywane w sieci dane były głównie w postaci tekstowej. Gwałtowny rozwój Internetu i powstawanie coraz większej liczby stron z dużą ilością grafiki znacząco zwiększyły jednak wymagania co do przepustowości łączy.

Na szczęście zbiegło się to z upowszechnieniem się cyfrowej technologii telekomunikacyjnej. Aby wykorzystać możliwości cyfrowego łącza, opracowano niesymetryczne protokoły transmisji umożliwiające przesyłanie danych z szybkością 56 kbit/s (V.90).

Na liczniku 56k

Przyśpieszenie prędkości przesyłania informacji do 56 kbit/s jest możliwe. Trzeba tylko cyfrowo podłączyć do centrali specjalny modem, który przekazuje do nas dane wysyłane przez providera internetowego (ISP – Internet Service Provider). Należy jednak zaznaczyć, że wzrost szybkości dotyczy tylko komunikacji w jednym kierunku – w drugą stronę, to znaczy od nas, informacje wysyłane są z prędkością do 33,6 kbit/s.

Ponieważ transmisja danych między nowoczesnymi centralami telefonicznymi odbywa się w sposób cyfrowy, jedynym miejscem, w którym sygnał przesyłany jest analogowo, jest odcinek od centrali do naszego gniazdka telefonicznego. Na tym fragmencie drogi musi więc odbyć się zamiana sygnału z postaci analogowej na cyfrową (A/C) oraz, gdy dane „wędrują” z powrotem do nas, konwersja C/A. Pominięcie przez centralę etapu zmiany transmitowanego do nas sygnału na analogowy umożliwia przesyłanie danych bezpośrednio jako tzw. kodu PCM. Wówczas teoretyczna maksymalna przepustowość łącza telefonicznego wynosi 64 kbit/s. Ze względu na ograniczenia techniczne maksymalna przepływność tak zestawionego połączenia wynosi jednak 56 kbit/s. W praktyce szybkość transmisji waha się od 42 do 55 kbit/s.

Ale tu wolno

Za tak drastyczne obniżenie prędkości odpowiada nie, jakby się mogło wydawać, modem, ale linia telefoniczna i powstające na niej zakłócenia. Szczególnie duże znaczenie mają szumy generowane przez urządzenia współdzielące linię (np. inne aparaty telefoniczne) oraz tzw. przesłuchy – charakterystyczne echo innych rozmów, powstające w wyniku przesyłania do centrali wielu sygnałów elektrycznych jedną wiązką kabli. Zjawisko to często występuje na starszych liniach telefonicznych. Na szczęście, dzisiaj przewody miedziane używane są tylko do podłączenia aparatu telefonicznego z najbliższą „skrzynką rozdzielczą”, skąd dane do centrali przesyłane są już światłowodami.

Powiew nowości

Wydawać by się mogło, że modemy analogowe V.90 to kres technologicznych możliwości urządzeń współpracujących z analogowymi liniami telefonicznymi. Nie tak dawno pojawiła się jednak nowa specyfikacja, zatwierdzona przez ITU (International Telecommunication Union), oznaczona symbolem V.92. Nowy protokół jest rozwinięciem standardu V.90 i przy połączeniu dostawca ISP-klient praktycznie się od niego nie różni.     Najważniejszym usprawnieniem zastosowanym w V.92 jest wprowadzenie bezpośredniego kodowania PCM w kierunku klient-dostawca ISP, dzięki czemu transmisja od użytkownika wzrasta z 33,6 kbit/s do 48 kbit/s. Dodatkowo modemy zgodne z protokołem V.92 znacznie szybciej przeprowadzają negocjacje połączenia. Dzieje się tak dlatego, że urządzenia te zapamiętują parametry łącza telefonicznego, zatem czas doboru optymalnej prędkości transmisji skracany jest do kilkunastu sekund.

Niestety, mimo że w sprzedaży dostępne są już pierwsze modele modemów zgodne z V.92, nie ma w Polsce operatorów telekomunikacyjnych gotowych do obsługi nowego protokołu. Nie uzyskaliśmy też jakichkolwiek konkretnych informacji co do daty, kiedy TP SA, Dialog lub Netia wymienią używane modemy dostępowe na urządzenia pracujące w standardzie V.92. Dlatego też trzeba pamiętać, że w chwili obecnej nie ma praktycznej możliwości wykorzystania zalet protokołu V.92, a wszystkie modele z nim zgodne będą pracowały tylko przy użyciu starszej specyfikacji V.90.

ModelV.92 PCIDeskPorte Internal/L56K Message Modem56K DualmodeOmen2 56ITucana 56K PCICyclone 56K USBSquall 56K USB
ProducentZoomMicrocom3Com U.S.RoboticsZoomPentagramZoltrixMintMint
Serwis WWW [http://]www.zoom.com/www.microcom.com.pl/www.usr.com.pl/www.zoom.com/www.mmv.pl/www.zoltrix.com.pl/www.mint.com.pl/www.mint.com.pl/
Cena (z VAT-em)*220 zł125 zł472 zł342 zł55 zł65 zł147 zł171 zł
Gwarancja60 miesięcy36 miesięcy12 miesięcy60 miesięcy12 miesięcy36 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy
DostawcaCalifornia Computer, WarszawaFincom, WarszawaAB SA, WrocławCalifornia Computer, WarszawaMultimedia Vision, WarszawaMegabajt, WarszawaMint, WarszawaMint, Warszawa
Tel.(22) 668 02 00(22) 864 94 18(71) 32 40 557(22) 668 02 00(22) 853 70 00(22) 633 11 99(22) 817 20 88(22) 817 20 88
Serwis WWW [http://]www.california.pl/www.microcom.com.pl/www.ab.pl/www.california.pl/www.mmv.pl/www.megabajt.com.pl/www.mint.com.pl/www.mint.com.pl/
[power/econo]1/-2/-1/-2/--/1-/2-/1-/2
Wyniki testu
Funkcjonalność i ergonomia84,870,610086,453,264,266,166,1
Wyposażenie70,767,893,775,279,677,067,067,0
Wydajność93,598,376,585,594,396,383,587,4
Dane techniczne
Producent chipsetuLucentLucentU.S.RoboticsLucentMotorolaMotorolaConexantConexant
Homologacja+++++
Typwewnętrznywewnętrznyzewnętrznyzewnętrznywewnętrznywewnętrznyzewnętrznyzewnętrzny
ZłączePCIPCIRS-232RS-232PCIPCIUSBUSB
Pamięć typu flash (uaktualnienie firmware’u)+++++
Wyjście głośnikowe/wejście mikrofonowe/gniazdo telefoniczne-/-/+-/-/++/+/-+/+/+-/-/++/+/+-/-/--/-/-
Obsługa protokołów transmisji danych V.92/V.90/V.34/V.32/V.32bis+/+/+/+/+-/+/+/+/+-/+/+/+/+-/+/+/+/+-/+/+/+/+-/+/+/+/+-/+/+/+/+-/+/+/+/+
Obsługa protokołów kompresji i korekcji V.44/V.42/V.42bis+/+/+-/+/+-/+/+-/+/+-/+/+-/+/+-/+/+-/+/+
Obsługa protokołów kompresji i korekcji MNP 2-4/5/10/10EC+/+/+/++/+/+/-+/+/-/-+/+/+/++/+/-/-+/+/-/-+/+/-/-+/+/-/-
Tryby pracy faksu Klasa 1/2/2.0/Grupa III+/-/-/++/+/-/++/-/+/++/-/-/++/-/-/-+/-/-/++/+/-/++/+/-/+
Protokoły faksu V.17/V.27/V.29ter/V.21+/+/+/++/+/+/++/+/+/++/+/+/++/+/+/++/+/+/-+/+/+/++/+/+/+
Oprogramowanie
TerminalCommunicate!32 v8 LiteBVRP WinPhone 2000SuperVoice 2.2Communicate!32 v8 LiteSuperVoiceBitWareFaxTalkFaxTalk
FaksCommunicate!32 v8 LiteBVRP WinPhone 2000SuperVoice 2.2Communicate!32 v8 LiteSuperVoiceBitWareFaxTalkFaxTalk
Automatyczna sekretarkaCommunicate!32 v8 LiteBVRP WinPhone 2000SuperVoice 2.2Communicate!32 v8 LiteSuperVoiceBitWareFaxTalkFaxTalk
Telefon internetowyBVRP WinPhone 2000Communicate!32 v8 LiteMediaRIng TalkNetMeetingMediaRIng TalkMediaRIng Talk
Sterowniki
Windows 3.1x/95/98/Me-/+/+/+-/+/+/++/+/+/++/+/+/+-/+/+/+-/+/+/+-/+/+/+-/+/+/+
Windows NT/2000/XP+/+/++/+/++/+/++/+/++/+/++/+/+-/+/+-/+/+
Linux++
+ – jest, – – nie ma, * – ceny z VAT-em z 12 listopada 2001 r.
0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.