Oko prawdę Ci powie

Amerykańska nagroda dla polskiego urządzenia do nadzorowania koncentracji człowieka

Łatwo sobie wyobrazić konsekwencje, jakie może mieć drzemka operatora nadzorującego pracę elektrowni atomowej. Aby zapobiegać tego typu błędom (wynikającym np. z przeoczenia, niedopatrzenia czy zmęczenia), potrzebna jest technologia pomiaru

poziomu świadomej uwagi, czyli stopnia koncentracji operatora na wykonywanej pracy. 

     Aby dowiedzieć się, czy dana osoba należycie skupia się na powierzonych jej zadaniach, nie jest konieczne

"oblepianie" jej niezliczoną liczbą elektrod. Dużą część niezbędnych danych można uzyskać, analizując ruchy gałki ocznej. Oko porusza się inaczej, gdy osoba pobiera i analizuje informacje z otoczenia, inaczej zaś, gdy

"myśli o niebieskich migdałach". Pracując w Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. Jana Obera, opracowaliśmy czujnik pozwalający z dużą dokładnością mierzyć położenie gałki ocznej. 

     Analiza ruchów oka i wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji wymagają stosunkowo dużej mocy obliczeniowej. Co więcej, aby móc w przyszłości odtworzyć przebieg pracy operatorów, należy na bieżąco rejestrować wszystkie niezbędne dane. Zatem system, który miałby realizować te funkcje, musi się składać z dwóch części: niewielkiego urządzenia pomiarowego noszonego przez operatora oraz wydajnego komputera stacjonarnego, który przetwarza i rejestruje dane.      Przesyłanie wyników pomiarów przy wykorzystaniu przewodów znacząco ograniczyłoby jednak mobilność operatora, utrudniając mu pracę. Jedyną sensowną alternatywą dla kabli jest więc łącze radiowe krótkiego zasięgu. Szybkie zestawianie połączeń, możliwość budowania pikosieci i przede wszystkim niski pobór energii

– te cechy technologii Bluetooth sprawiają, że idealnie nadaje się ona do wykorzystania w urządzeniu przenośnym.

     Prototyp zaprojektowanego przez nas systemu nazwaliśmy BlueEyes. Wspomaga on pracę operatorów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa urządzeń. Na bieżąco monitoruje on i rejestruje poziom uwagi oraz podstawowe parametry fizjologiczne operatorów, zgłaszając alarmy w momencie wykrycia niebezpiecznych sytuacji. Nagrywa dodatkowo głos operatora wraz z ogólnym widokiem pomieszczenia kontrolnego.

     BlueEyes został nagrodzony pierwszym miejscem podczas II Międzynarodowego Konkursu Projektowania Systemów Komputerowych (Computer Society International Design Competition), który odbył się w czerwcu ubiegłego roku w Waszyngtonie. Mimo że

Blue-Eyes jest tylko działającym prototypem i w obecnej formie nie nadaje się bezpośrednio do komercyjnego zastosowania, wskazuje on nowy sposób myślenia o bezpieczeństwie systemów nadzorowanych przez człowieka.