Hipertekst pod kontrolą

Test tekstowych edytorów HTML

Wkażdej grupie aplikacji znajdziemy takie produkty, które stają się po pewnym czasie wzorami dla twórców konkurencyjnych programów. I tak jak dla większości użytkowników komputerów z pakietem biurowym kojarzy się Microsoft Office, z odtwarzaczem MP3 – Winamp, tak synonimem edytora HTML-a jest dla większości użytkowników Home-Site. Program ten od początku wskazywał kierunki rozwoju tej rodziny aplikacji. I choć powstały już setki narzędzi służących do tworzenia stron WWW, to nadal tylko niektóre mogą z nim konkurować. Ba! Wciąż niewiele edytorów oferuje udogodnienia (np. kolorowanie kodu), dzięki którym aplikacja napisana przez Nicholasa Bradbury’ego stała się tak popularna.

Widzę, więc jestem

Dzięki rozwojowi prostych w obsłudze aplikacji do tworzenia stron WWW (np. generatorów stron oferowanych przez niektóre portale), własny „kawałek” Internetu może dziś stworzyć każdy, kto w miarę biegle posługuje się komputerem. Co ważne, nie potrzebuje do tego znajomości języka opisu strony. Automatyczne narzędzia nie nadają się jednak do realizacji komercyjnych witryn. Za ich pomocą można przygotować prostą „wizytówkę” według jednego z dostępnych, zazwyczaj mało oryginalnych schematów.

Innymi aplikacjami do tworzenia stron WWW, niewymagającymi ręcznego wpisywana kodu, są programy pracujące w trybie WYSIWYG (What You See Is What You Get – dosłownie: dostajesz to, co widzisz). Są to w większości produkty przeznaczone dla dużych firm webmasterskich zajmujących się projektowaniem sporej ilości stron lub obsługujących obszerne serwisy. Alternatywą dla w pełni lub częściowo zautomatyzowanych narzędzi są edytory języka HTML, nazywane też często edytorami tekstowymi lub pracującymi w trybie WYWIWYG (What You Write Is What You Get).

Korzystając z naszych poprzednich doświadczeń (patrz: CHIP 1/2001, str. 158), zmodyfikowaliśmy nieco procedurę testową i przyjrzeliśmy się bliżej dziesięciu tekstowym edytorom HTML-a dla Windows.

Kod <META>fizyczny

Ogólnie rzecz biorąc, każdy dokument HTML składa się z dwóch sekcji:

zawierającej opis dokumentu oraz , w której znajduje się treść strony. Ponieważ wielu webmasterów zapomina o znaczeniu i możliwościach nagłówka dokumentu, warto zapoznać się z jego właściwościami. Przede wszystkim w tej części kodu powinny się znaleźć tytuł strony oraz sposób kodowania znaków narodowych (niestety, nawet najlepsze programy mają z tym kłopoty). Również fragmenty JavaScriptu lub style CSS mogą się znajdować w tej części dokumentu. Niektóre edytory – takie jak np. AceHTML czy Pajączek – pozwalają na określenie tych elementów w dowolnym momencie. Większość ogranicza się jednak do wstawienia gotowego wzorca tej sekcji.

Webmasterzy często zapominają o możliwościach, które dają znaczniki . Pozwalają one między innymi na wprowadzenie do dokumentu skróconego opisu strony (description) czy słów kluczowych (keywords). Choć nie są to elementy obligatoryjne, to ich właściwe użycie gwarantuje m.in. lepsze skatalogowanie naszej witryny w internetowych serwisach wyszukiwawczych. Niestety, niewiele edytorów HTML-a umożliwia wprowadzenie wszystkich tych wartości. Warto wiedzieć, że wśród darmowych aplikacji dobrze pod tym względem wypadają polskie produkty (np. ezHTML).

Znaczniki są jednak często wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem. Przykładowo: autorzy komercyjnych stron firm pośredniczących na przykład w sprzedaży nieruchomości, mogą wpisać w tych miejscach takie słowa, jak: seks, sex, mp3, midi. Nie mają one nic wspólnego z zawartością strony, należą jednak do grupy słów najczęściej wpisywanych do wyszukiwarki, przez co witryna firmy ma większe „szanse” na kliknięcie przez przypadkowego internautę.

Program Pajączek 2000 4.8.1 HomeSite 5.0 AceHTML 5.05.1 Pro ezHTML 2.0 1st Page 2000 2.0 Zajączek 2.2
Producent Cream Software Macromedia, USA Visicom Media, Kanada Paweł Przewłocki Evrsoftt, Australia Amigo Software
http:// www.creamsoft.com.pl/ www.macromedia.com/ www.visicommedia.com/ ezhtml.bydnet.com.pl/ www.evrsoft.com/ amigo.aux.pl/
Cena ok. 120 zł ok. 495 zł  ok. 300 zł  Freeware  Freeware Freeware 
Polska wersja + + +
[POWER/ECONO] 1/3 2/9 3/7 5/1 6/2 7/4
Wyniki
POWER 81,8 76,5 76,1 49,9 48,9 46,9
Funkcjonalność (60%) 82,5 72,6 81,6 50,3 50,1 48,1
Ergonomia (25%) 81,0 90,8 64,8 52,0 45,5 34,5
Pomoc (15%) 80,0 68,0 73,0 45,0 50,0 63,0
ECONO 94,9 38,6 54,5 100 98,0 94,0
Funkcjonalność
Tworzenie i edycja sekcji <HEAD> +/+ +/częściowo +/+ +/częściowo częściowo/- częściowo/częściowo
Tworzenie i edycja znacznika <BODY> +/+ +/+ +/+ częściowo/częściowo +/+ +/+
Narzędzie do tworzenia map obrazków + + + +
Wspomaganie kodowania ISO-8859-2 + + + +
Tworzenie elementów strony w trybie WYSIWYG częściowo
Zawijanie linii + + + + +
Szukanie / zamiana ciągu znaków +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+
Globalne szukanie / zamiana ciągu znaków +/+ +/+ +/+ częściowo/częściowo -/- -/-
Zaznaczanie bieżącego znacznika + + częściowo częściowo częściowo
Pokazywanie znaków ukrytych edytora + + + +
Sprawdzanie polskiej pisowni + +
Walidacja kodu HTML + + +2 częściowo częściowo
Sprawdzanie poprawności hiperłączy + + + częściowo
Klient FTP + + +1 +1 częściowo
Wewnętrzna / zewnętrzna przeglądarka +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+
Tworzenie i zarządzanie projektami + + + + +
Ergonomia
Personalizacja kolorowania kodu HTML + + + + +
Autozamykanie tagów + + +
Sugerowanie składni (atrybuty i wartości) + + częściowo częściowo
Kreator tabel / formularzy +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+
Kreator galerii obrazków / animowanych GIF-ów +/- -/- -/- -/- -/- -/+
Podgląd struktury kodu HTML +
Ukrywanie fragmentów kodu +
Informacja o wielkości tworzonego pliku i czasie jego pobierania + + +
Układanie i porządkowanie kodu HTML częściowo + częściowo + częściowo
Inspektor znaczników – okno atrybutów i wartości + + + + +
Komentarz Najlepszy polski edytor HTML-a. Pajączek przez lata wypracowywał sobie tę pozycję, z wersji na wersję oferując szybsze i efektywniejsze tworzenie stron WWW. Program, który stał się wzorem do naśladowania dla dziesiątków innych edytorów HTML, choć w najnowszej wersji pozbawiono go niektórych funkcji. Mimo to aplikacja nadal jest liderem na rynku. Edytor o bardzo dużych możliwościach. Ma wszystkie przydatne webmasterowi narzędzia – w tym sprawdzanie polskiej pisowni. Zawiera bardzo bogatą kolekcję skryptów JavaScript. Ten prosty edytor jest intuicyjny w obsłudze. Oprócz kilku kreatorów (tabele, ramki, style) ma przydatną funkcję wstawiania znacznika zamykającego oraz sugerowania składni. Wyróżniają go cztery tryby pracy w zależności od zaawansowania użytkownika. Zawiera ciekawe biblioteki skryptów, ale ma mało kreatorów i pomocników dla edycji HTML. Choć praca programu jest niestabilna i kilka funkcji znajduje się w fazie testów, to bez wątpienia Zajączek ma kilka plusów. Wyróżnić tu trzeba przede wszystkim generatory tabel, formularzy, list i kilku innych często używanych elementów.
+ – jest; – – nie ma; 1) – klient FTP dostępny na stronie producenta; 2) – przy użyciu dostarczonego z programem Tagika3000