Klon bezpieczeństwa

Kopiowanie płyt DVD

Zgodnie z polskim prawem można wykonać kopię (na własne potrzeby lub dla swoich bliskich) legalnie nabytego filmu. Przystępując do tej operacji, musimy dysponować nagrywarką DVD. Na szczęście urządzenia tego typu znacznie staniały i należy się spodziewać, że tendencja ta się utrzyma. Drugą ważną rzeczą jest ilość miejsca na dysku, potrzebnego do przeprowadzenia całego procesu. Często filmy DVD są rozprowadzane na tzw. dwuwarstwowym nośniku o pojemności niemal 9 GB. Dlatego też, aby komfortowo przeprowadzić operację kopiowania, należy zarezerwować dwa razy więcej miejsca – a więc aż 18 GB (!).

Z płyty do pliku

Najpierw, używając DVD Decryptera, musimy przenieść całą zawartość płyty DVD, której backup chcemy wykonać, na dysk twardy komputera. Po uruchomieniu aplikacji przy domyślnych ustawieniach w oknie po prawej stronie pokazane zostaną zbiory VOB posegregowane według zawartości – automatycznie powinien zostać zaznaczony łańcuch plików odpowiadający filmowi (warto to sobie zanotować). Jeśli będziemy chcieli zrobić pełną kopię filmu, łącznie z wszystkimi ścieżkami audio, dodatkami itp., najwygodniej przełączyć się w tryb plików. Z menu Decryptera wybieramy Mode | File, następnie zaznaczamy wszystkie pliki ([Ctrl]+[A]) i naciskamy przycisk Decrypt .

Jeśli danych w katalogu docelowym DVD Decryptera jest nie więcej, niż 4,7 GB (pojemność standardowej płyty DVD+/-R/+/-RW), możemy od razu przystąpić do nagrywania.

Najczęściej filmy zajmują jednak więcej miejsca i musimy w jakiś sposób ograniczyć ilość danych lub też nagrać zripowany materiał na dwóch nośnikach DVD-R.

Tam i z powrotem

W przypadku gdy jesteśmy gotowi poświęcić dodatki i zależy nam tylko na podpisach w języku polskim oraz oryginalnej ścieżce dźwiękowej, możemy znacznie zredukować ilość danych. Ogólnie po takiej operacji film długości około 100-110 minut powinien zmieścić się na jednostronnej jednowarstwowej płycie nagrywalnej. Doskonałym narzędziem, które umożliwi nam wyekstrahowanie ze zgranej na dysk płyty tylko samego filmu, jest IfoEdit. Po uruchomieniu aplikacji otwieramy plik IFO przypisany do głównego filmu – będzie to zanotowana wcześniej nazwa, automatycznie zaznaczona po uruchomieniu DVD Decryptera. W oknie IfoEdita powinny ukazać nam się szczegółowe informacje o zawartości plików VOB – ścieżki audio, podpisy itp. Z menu programu wybieramy Movie Only | Strip Streams. Po wybraniu katalogu docelowego i zaznaczeniu opcji tak jak na zrzucie naciskamy przycisk OK. W następnym oknie zaznaczamy ścieżkę dźwiękową oraz podpisy, jakie chcemy zachować, i wybieramy Strip it. Jeśli w ramach głównego strumienia danych zawarte są dodatki, takie jak np. trailer Dolby Digital, możemy je pominąć – zaznaczmy w następnym okienku VobId odpowiadające tylko za sam film. Po czasochłonnym procesie kopiowania danych oraz automatycznej korekcji plików przez IfoEdita powinniśmy otrzymać zestaw plików gotowych do nagrania na czysty nośnik.