10 na 10 z CHIP-em

Już 10 lat jesteśmy z Wami, Drodzy Czytelnicy, informując Was o urządzeniach, aplikacjach i nowinkach dotyczących rynku teleinformatycznego. Z tej właśnie okazji w 10 odsłonach prezentujemy historię rynku IT w Polsce i na świecie - w tym także tę, która stała się udziałem samego CHIP-a.

10 najważniejszych wydarzeń w Polsce

Sukcesy:

  • uruchomienie przez TP SA pionierskiego na skalę europejską numeru dostępowego do Internetu: 0-20 21 22, z którego mógł skorzystać każdy posiadacz telefonu, komputera i modemu
  • powstanie polskiej bankowości elektronicznej z możliwością pełnego zarządzania kontami za pośrednictwem Internetu
  • wprowadzenie na początku lat 90. telefonii komórkowej GSM, która po 10. latach przewyż-szyła swą popularnością tradycyjną telefonię stacjonarną
  • uchwalenie prawa ochrony własności intelektualnej. Nie wyrugowało to co prawda samo w sobie piractwa komputerowego, ale stworzyło prawne podstawy do ścigania osób zajmujących się m.in. nielegalną sprzedażą oprogramowania
  • popularyzacja sieci osiedlowych jako tańszego, efektywnego i alternatywnego dostępu do Internetu

Porażki:

  • nieudana demonopolizacja rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Lokalni operatorzy wciąż mają znikomy udział w świadczeniu usług telekomunikacyjnych porównaniu z TP SA
  • moda na portale i jej upadek kilkanaście miesięcy później, który zweryfikował utopijne założenia Nowej Ekonomii
  • informatyzacja polskich urzędów administracji państwowej, która wciąż nie przynosi spodziewanych efektów, generując w zamian jedynie potężne straty finansowe
  • nieprzemyślana ustawa o podpisie elektronicznym, która jak dotąd wprowadza same znaki zapytania dotyczące sposobu funkcjonowania tego rozwiązania w Polsce
  • brak sprawnego i nowoczesnego systemu ewidencji i wystawiania dokumentów (na przykład praw jazdy, dowodów osobistych itp.) przy jednoczesnym utrzymywaniu archaicznej formy tychże dokumentów

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.