Nie ma mnie!

Aby zablokować dostęp do wybranych napędów dysków wystarczy skorzystać z konsoli administratora Windows. Ale pewien zabieg pozwoli nam na ukrycie ikon napędów.

Najłatwiej będzie nam ukryć wybrane napędy w taki sposób, aby ich ikony nie były widoczne po uruchomieniu Eksploratora Windows. Co więcej – symbole dysków nie będą pokazywały się wtedy, gdy spróbujemy zapisać dokumenty przygotowane za pomocą różnych aplikacji – na przykład Worda, Excela, PowerPointa albo Accessa.

Podnoszenie do potęgi

W celu „schowania” napędów dyskowych będziemy musieli dokonać niewielkiej zmiany w systemowym Rejestrze. Na wszelki wypadek sporządzimy wcześniej jego kopię. Wydajemy polecenie Start | Uruchom | regedit, a następnie w menu Rejestr wybieramy opcję Eksportuj plik Rejestru .

Teraz możemy się już zabrać do ukrywania wybranych dysków. Odnajdujemy klucz

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

, naciskamy prawy przycisk myszy i wydajemy komendę Nowy | Wartość DWORD. Przechodzimy do prawej części okna, zaznaczamy symbol wstawionej wartości i z menu kontekstowego wybieramy pozycję Zmień nazwę. Jako nową nazwę wpisujemy NoDrives .

Dwukrotnie klikamy symbol NoDrives. Na ekranie zobaczymy okienko, w którym zaznaczamy pole Dziesiętny. Z kolei w sekcji Dane wartości wpisujemy liczbę odpowiadającą temu dyskowi, który zamierzamy ukryć.

Jeżeli chcemy, aby nie był widoczny napęd A:, to wartość powinna wynosić 2 do potęgi zerowej – czyli jeden. Dla dysku B: wpisujemy 21, czyli dwa. Kolejnym napędom odpowiadają następne potęgi liczby dwa:

22, czyli 4 – dysk C:;

23, czyli 8 – dysk D:;

24, czyli 16 – dysk E:.

Dla następnych napędów zwiększamy po prostu wykładnik potęgi.

Nie jeden, ale kilka

Wpisanie liczby 1, 2, 4, 8 itd. zaowocuje tym, że ikona symbolizująca pojedynczy napęd nie będzie widoczna po otwarciu Eksploratora Windows. Co jednak trzeba zrobić, aby ukryć więcej niż jeden dysk? Otóż w takiej sytuacji w polu

Dane wartości

powinniśmy wpisać sumę liczb odpowiadających poszczególnym „chowanym” dyskom. Dla przykładu: wpisanie liczby 7 (20+21+22=1+2+4) zaowocuje tym, że w Eksploratorze (ani w żadnej aplikacji) nie zobaczymy napędów A:, B: i C:.

Może się zdarzyć, że efektów modyfikacji Rejestru nie będzie widać od razu. W takiej sytuacji wystarczy zrestartowanie komputera. A ukryte napędy zobaczymy po skasowaniu ciągu NoDrives .

Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.