Kable na Zachód

W najbliższych latach nasze urzędy czeka rewolucja - każdy komputer na biurku urzędnika będzie podłączony do specjalnej sieci wymiany danych, łączącej najmniejszą nawet gminę z instytucjami Unii Europejskiej.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że we Wspólnocie Europejskiej funkcjonuje wiele wydzielonych sieci transmisji danych (swego rodzaju „urzędonetów”) pomiędzy organami administracji krajów członkowskich i instytucjami Wspólnot. Co ważne, sieci owe stanowią część administracji europejskiej – są bowiem platformą bezpiecznej wymiany informacji dla obszaru UE, w szczególności dla wszystkich instytucji zarządzających takimi sektorami, jak rolnictwo, praca, edukacja, ochrona zdrowia i środowiska itd. Działanie owych sieci określają zapisy Prawa Wspólnotowego, w tym wielu Dyrektyw, które Polska będzie musiała wypełnić w ciągu najbliższych miesięcy. Nasz kraj powinien więc raźnie informatyzować administrację. Od tego procesu nie ma wyjątków, a wraz z podpisaniem Traktatu Akcesyjnego rozpoczęło się odliczanie czasu, jaki pozostał nam do sfinalizowania owego przedsięwzięcia!

Upgrade urzędów

Wprawdzie przewidywana data przystąpienia Polski do UE to 1 maja 2004 roku, ale wiele systemów musi być uruchomionych szybciej. „Usieciowienie” urzędów ma charakter totalny – obejmie praktycznie wszystkie ministerstwa i urzędy RP, od rządu aż po małe gminy pod wschodnią granicą. Jeżeli nawet dany urząd nie zostanie w najbliższych miesiącach dołączony do istniejącej sieci, nie oznacza to, że sytuacja wkrótce się nie zmieni. Wspólnoty ustawicznie rozwijają istniejące systemy i wprowadzają nowe. Urzędnikom nie grozi więc popadnięcie w rutynę…

Na szczęście nie jest tak, że zostaliśmy pozostawieni sami sobie z tym karkołomnym zadaniem. Unia Europejska uruchomiła wiele programów, które mają usprawnić ten proces. Szczególną rolę odgrywa w nim Program Wspólnotowy IDA II, który stworzył główną platformę wewnętrznej komunikacji Wspólnoty – sieć TESTA II wykorzystywaną przez blisko 30 systemów sektorowych, czyli przez wszystkie instytucje związane m.in. z ochroną środowiska, edukacją, ochroną zdrowia itp. Innymi systemami, do których niezbędne jest przyłączenie administracji krajowej, są tzw. Ekstranet Rady Europejskiej (U 32) oraz sieć służb podatkowo-celnych CCN/CSI. Ale to TESTA będzie głównym wewnętrznym systemem wymiany danych krajów Unii.

Tylko dla administracji

Program IDA (Interchange of Data between Administration – Wymiana Danych wśród Administracji) jest jednym ze starszych programów wspólnotowych. Jego historia sięga początku lat 90., a misją jest koordynowanie tworzenia europejskiego „urzędonetu”. Prace IDA obejmują następujące obszary:

– pomoc w tworzeniu sieci wymiany danych łączących wszystkie europejskie i narodowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, edukacją, ochroną zdrowia itp.

– rozwijanie narzędzi ułatwiających współdziałanie owych instytucji.

– rozszerzanie korzyści płynących z sieci transeuropejskich na przedsiębiorstwa i obywateli krajów Unii.

– współpraca z administracjami krajowymi i z innymi podmiotami.

IDA zasadniczo różni się od wielu innych projektów unijnych. Jest to program zorientowany na budowę infrastruktury, a nie na badania. Opiera się on na wspólnym działaniu, w którym uczestniczą nie pojedyncze instytucje, lecz administracje krajowe i urzędy wspólnotowe.

Spośród licznych projektów realizowanych w ramach programu IDA szczególną rolę odgrywa budowa i rozwój Sieci TESTA. TESTA (czyli Trans-European Services for Telematics between Administration) jest wydzieloną siecią transmisji danych, służącą do wymiany informacji pomiędzy administracjami krajowymi oraz wspólnotowymi. Obecnie jest to infrastuktura wykorzystywana przez zdecydowaną większość systemów sektorowych, a jej zasięg i znaczenie jeszcze się zwiększą.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.