Trochę mniejszy Photoshop

Tworzenie galerii internetowej i pokazu slajdów za pomocą programu Photoshop Elements 2.0

Istnieje bowiem nieco uproszczona wersja Photoshopa – Photoshop Elements 2.0. I zazwyczaj okazuje się, że możliwości tego produktu są wystarczające, gdy chcemy przygotować internetową galerię albo pokaz slajdów. Nie bez znaczenia jest aspekt finansowy – „elementarny” Photoshop kosztuje jedynie ułamek ceny pełnego wydania programu firmy Adobe. Próbną wersję aplikacji można pobrać ze strony WWW producenta i wykorzystywać przez 30 dni.

W dalszej części artykułu pokażę, jak korzystać z „małego” Photoshopa. Przygotujemy dzięki niemu dwie galerie zdjęć.

Wrzuć to na płytę

Dobrym sposobem na zaprezentowanie cyfrowych obrazów jest przesłanie rodzinie albo znajomym pokazu slajdów w formacie PDF. Do jego odtworzenia potrzebny będzie tylko program Adobe Acrobat Reader.

Wybrane obrazki umieszczamy w jednym folderze. Acrobat Reader wyświetla zdjęcia na całym ekranie, warto więc dopasować rozmiar grafik do oczekiwanej rozdzielczości ekranu odbiorcy. Skorzystamy z polecenia File | Batch Processing. Pozwala ono automatycznie przeprowadzić operacje na wielu plikach. W naszym przypadku będą to zmiany rozdzielczości i formatu obrazów.

Klikamy przycisk Source i wybieramy folder ze zdjęciami. W sekcji Convert File Type wskazujemy opcję PSD. Zaznaczamy też pole Convert Image Size i jako parametr Width podajemy w pikselach szerokość ekranu, na którym będą prezentowane grafiki. Jeśli jej nie znamy, najlepiej będzie określić wartość Width=800 dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Parametr Width=180 lub Width=240 powinien być natomiast odpowiedni wtedy, gdy zamierzamy pokazywać obrazy na palmtopach. Upewniamy się, że zaznaczone jest pole Constrain Proportions. Następnie naciskamy przycisk Destination i wybieramy folder, w którym zostaną umieszczone pliki pokazu slajdów.

Jeżeli chcemy uzupełnić zdjęcia podpisami lub dodać do obrazków obramowanie, otwieramy grafiki i korzystamy z narzędzia Type tool oraz palety Effects. Przy okazji możemy ułatwić odczytanie napisów. Za pomocą narzędzia do zaznaczania (

Marquee tool

) rysujemy prostokąt, wypełniamy go przezroczystym tłem i tam właśnie umieszczamy odpowiedni tekst.

Ostatnie polecenia

Z menu File wybieramy opcję Automation Tools | PDF Slideshow. Klikamy przycisk Browse i wskazujemy folder, w którym znajdują się przygotowane do pokazu zdjęcia. Zaznaczamy pliki i wydajemy komendę Open. W oknie dialogowym PDF Slideshow możemy zmienić kolejność, w jakiej będą wyświetlane grafiki – wystarczy przeciągnąć właściwy plik w odpowiednie miejsce na liście.

Po naciśnięciu przycisku Choose wskazujemy folder, w którym zamierzamy zapisać plik z pokazem slajdów. W polu Slide Show Options ustawiamy czas, przez jaki pokazywany będzie każdy slajd. Jeżeli nie wprowadzimy żadnej wartości, kolejne obrazki nie zmienią się dopóty, dopóki oglądający nie kliknie myszą lub nie naciśnie klawisza [Enter]. Wybranie opcji Loop after last page spowoduje wyświetlanie pokazu od początku. Korzystając z listy Transition, możemy się jeszcze zdecydować na rodzaj przejścia pomiędzy slajdami. Wypróbujmy kilka różnych wariantów przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Kiedy zależy nam na tym, aby plik wynikowy miał niewielkie rozmiary, naciskamy przycisk Advanced i za pomocą suwaka ustawiamy niższą jakość zbiorów JPEG. Pamiętajmy jednak, że nie warto oszczędzać miejsca na dysku, kiedy owocuje to widocznym pogorszeniem jakości zdjęć.

Klikamy OK. Photoshop Elements wygeneruje pokaz slajdów. Aby go obejrzeć, wystarczy otworzyć plik slideshow.pdf. Zatrzymanie pokazu następuje po naciśnięciu klawisza [Esc].

To już wszystko. Wystarczyło kilkanaście kliknięć i mamy gotowy pokaz slajdów. A jeszcze prostsze jest tworzenie galerii internetowej – zerknijcie okiem na ramkę na sąsiedniej stronie.

Reklama