Jest, ale go nie ma

Kiedy nie możemy połączyć się z którymś z komputerów pracujących w sieci lokalnej, choć widzimy go w Otoczeniu sieciowym Windows, powinniśmy zapoznać się z plikiem konfiguracyjnym lmhosts

Od użytkowników Windows XP nieraz słyszy się utyskiwania, że choć w sieci widoczne są wszystkie maszyny – co łatwo sprawdzić, wywołując narzędzie Otoczenie sieciowe – to nie sposób skomunikować się z konkretnym pecetem: system operacyjny informuje o braku dostępu do komputera.

Ponieważ zazwyczaj bywa tak, że sieciowe komputery mają własne adresy IP (pochodzące najczęściej z tzw. puli intranetowej), moglibyśmy oczywiście spróbować odwoływać się do każdego peceta, wywołując kreatora Utwórz nowe połączenie. Ale na pewno nie jest to wygodne rozwiązanie.

Kto to wszystko pamięta?

Aby pozbyć się kłopotów z „zagubionymi” stacjami roboczymi, proponuję nieco bliżej zapoznać się z plikiem konfiguracyjnym lmhosts. Właśnie w nim przechowywane są informacje na temat adresów IP lokalnych stacji sieciowych.

Samego pliku nie znajdziemy zapewne na dysku twardym. Musimy zatem samodzielnie utworzyć go np. za pomocą systemowego Notatnika i umieścić w folderze systemowym Windows XP w podkatalogu \system32\drivers\etc. W pliku powinny znaleźć się wpisy w postaci:

Numer_IP_stacji_1 Nazwa_stacji_1 #PRE.

Przykładowa zawartość zbioru lmhosts wygląda następująco:

192.168.0.1 Stacja_1 #PRE
192.168.0.2 Stacja_2 #PRE
192.168.0.3 Stacja_3 #PRE

Oczywiście w zbiorze wstawiamy numery IP oraz nazwy komputerów z naszej sieci. Przy okazji sprawdźmy, czy nasz system będzie obsługiwał plik lmhosts: należy odnaleźć w Rejestrze klucz

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters

i sprawdzić wartość

EnableLMHOSTS

(powinna ona wynosić 1).

Po starcie

Kiedy przygotujemy plik lmhosts, restartujemy komputer, wywołujemy konsolę poleceń i wydajemy komendę nbstat -c. Musimy jeszcze poinformować system operacyjny o tym, skąd ma pobierać informacje dotyczące numerów IP pecetów w sieci. Uruchamiamy Panel sterowania i importujemy dane ze zbioru lmhosts: klikamy

Połączenia sieciowe | Połączenia lokalne | Właściwości | Zaawansowane ustawienia TCP/IP | WINS | importuj LMHOSTS

.

Oczywiście sam plik nie musi być przygotowywany dla każdej stacji roboczej z osobna. Można np. utworzyć jeden taki zbiór dla całej sieci i pobierać go za każdym razem z serwera. Informacje na ten temat znajdziemy w zapisywanym przez Windows na dysku pliku przykładowym lmhosts.sam.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.