Gałkologia stosowana

Myszka prawie całkowicie wyparła skróty klawiaturowe. Czyżby? Chyba jednak nie - wie o tym każdy, kto poświęcił nieco czasu na naukę tych ostatnich...

Windows XP

Bezpośrednie uruchamianie programów

[Znak Windows] + [R]

Ten skrót otwiera okno

Uruchamianie

(

Start | Uruchom

), za pomocą którego możemy szybko uruchamiać programy. Przykładowo: wpisanie w polu Otwórz polecenia w postaci:

mailto:

i naciśnięcie przycisku OK spowoduje otwarcie okna tworzenia wiadomości Outlooka Expressa.

Minimalizacja wszystkich okien

[Znak Windows] + [M]

Ten skrót powoduje minimalizację wszystkich otwartych okien aplikacji do Paska zadań. Kombinacja [Shift]+[Znak Windows]+[M] powoduje z kolei ich przywrócenie do postaci sprzed użycia skrótu [Znak Windows]+[M].

Wyszukiwanie plików

[Znak Windows] + [F]

Zapomnij o korzystaniu z polecenia

Start | Wyszukaj | Pliki lub foldery

– można je zastąpić właśnie tą kombinacją klawiszy. Po jej użyciu natychmiast rozpoczynamy poszukiwania.

Blokowanie komputera

[Znak Windows] + [L]

Jeżeli używamy konta z ustawionym hasłem, możemy zablokować komputer przed niepowołanym dostępem za pomocą tego skrótu. Funkcja jest przydatna głównie wtedy, gdy musimy na krótko opuścić stanowisko pracy i nie opłaca nam się wyłączać peceta.

Wyszukiwanie komputera w sieci lokalnej

[Ctrl] + [Znak Windows]+[F]

Ta kombinacja klawiszy pozwala na wyszukiwanie komputerów w sieci lokalnej Microsoft Windows (jest to jedna z opcji okna wyszukiwania otwieranego skrótem [Znak Windows]+[F]).

Włączanie opcji Duży kontrast

[Alt] + [strzałka do góry]+[Print Screen]

Użytkownicy z poważnymi wadami wzroku mogą w ten sposób włączyć opcję Duży kontrast. Należy użyć lewych klawiszy [Alt] i [Shift]. Skorzystanie ze skrótu spowoduje wyświetlenie okienka dialogowego pozwalającego na włączenie tej opcji, dostosowanie ustawień mechanizmu Duży kontrast lub rezygnację z jego uaktywniania.

Programy Lupa i Klawiatura ekranowa

[Znak Windows] + [U]

Ten skrót, działający również przed zalogowaniem do systemu, uruchamia Menedżera narzędzi, za pośrednictwem którego możemy włączyć narzędzia Lupa i Klawiatura ekranowa. To pierwsze jest przeznaczone dla osób z dużymi wadami wzroku. Zwiększenie i zmniejszenie skali powiększania fragmentu ekranu wskazywanego myszką osiągniemy skrótami [Scroll Up] + [Znak Windows] oraz [Scroll Down] + [Znak Windows]. Klawiatura ekranowa to z kolei narzędzie dla osób z upośledzeniem funkcji motorycznych. Oba omawiane narzędzia mogą działać jednocześnie. Każde z nich włączamy osobno, zaznaczając je w oknie Menedżera narzędzi i klikając przycisk Uruchom .

Właściwości folderów i dysków

[Alt] + [Strzalka w lewo]

Korzystając z tego skrótu, możemy w Eksploratorze Windows szybko uzyskać dostęp do informacji o miejscu zajmowanym przez katalogi lub napędy dyskowe.

Przejście o poziom wyżej

[Backspace]

Jeśli chcemy w Eksploratorze Windows cofnąć się w historii przeglądania folderów, wystarczy nacisnąć [Backspace].

Word XP

Usuwanie całych wyrazów

[Ctrl]+ [Backspace]

Aby usunąć z dokumentu cały wyraz, nie trzeba bez końca naciskać klawisza [Delete]. Wystarczy ustawić kursor za wyrazem, przytrzymać wciśnięty klawisz [Ctrl] i nacisnąć krótko [Backspace].

Zmiana wielkości liter

[Strzałka do góry]+ [F3]

Ten skrót przyspiesza dostęp do opcji Format | Zmień wielkość liter. Sposób wyświetlania zaznaczonego wyrazu zmienia się cyklicznie pomiędzy opcjami małe litery, WIELKIE LITERY i

Jak Nazwy Własne okna Zmień wielkość liter

.

Powtórzenie ostatniej operacji

[Ctrl]+ [Y]

Jeśli musimy wykonać tę samą czynność (np. związaną z formatowaniem tekstu) w odniesieniu do wielu fragmentów dokumentu, ten skrót przyda się na pewno. Powoduje on powtórzenie ostatniej akcji (

Edycja | Powtórz

).

Powiększenie rozmiaru czcionki

[Ctrl]+[Shift]+[>]

Aby dopasować wygląd dokumentu, musimy często manipulować rozmiarem czcionki. Możemy go szybko zwiększyć o jeden za pomocą tego skrótu. Zmniejszanie rozmiaru fontu przebiega analogicznie do powiększania – przy użyciu skrótu [Ctrl]+[Shift]+[<]. Przełączanie dokumentów

[Ctrl]+[F6]

Przełączanie aktywnego dokumentu (w przypadku otwarcia do edycji kilku tekstów) nie musi wymagać uciążliwego używania poleceń z menu Okno. Możemy to zrobić właśnie tym skrótem klawiaturowym.

Excel XP

Ukrywanie wierszy

[Ctrl]+[9]

Za pomocą tego skrótu ukrywamy zaznaczone wiersze arkusza. Przydaje się to, gdy edytujemy szczególnie duże tabele. Ukryte komórki wyświetlamy ponownie, zaznaczając wiersze poniżej i powyżej ukrytego i naciskając kombinację klawiszy [Ctrl]+[Shift]+[9].

Ukrywanie kolumn

[Ctrl]+[0]

Skrót działa podobnie jak omawiany wcześniej, tylko w odniesieniu do kolumn. „Odkrywamy” kolumny również w podobny sposób jak wiersze – kombinacją [Ctrl]+[Shift]+[0].

Przeliczanie zawartości komórek

[F6]

Zamiast wyliczać ponownie zawartości tabel we wszystkich arkuszach, naciskamy ten klawisz. Excel obliczy na nowo wartości wszystkich formuł w całym skoroszycie.

Wstawianie nowych arkuszy

[Strzałka do góry]+ [F11]

Najprostszy sposób wstawienia nowego arkusza do aktualnego skoroszytu. Jeśli potrzebujemy arkusza zawierającego jedynie wykres, naciskamy tylko klawisz [F11].

Aktualna data

[Ctrl]+[;]

Ta kombinacja powoduje wstawienie do zaznaczonej komórki arkusza aktualnej daty w formacie RRRR-MM-DD. Jeśli potrzebujemy aktualnego czasu, naciskamy [Ctrl]+[Shift]+[;] (możemy teraz nacisnąć spację i wstawić dodatkowo datę w tej samej komórce).

Obramowanie komórek

[Ctrl]+[Strzałka do góry]+[&]

Pasek Obramowania jest w Excelu standardowo wyłączony. Jeśli jest nam potrzebna zwykła ramka wokół zaznaczonej grupy komórek, możemy użyć tego skrótu.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.