Okienka na diecie odchudzającej

Po domyślnej instalacji Okienka nie są prawie nigdy optymalnie dopasowane do naszych potrzeb. Jak sprawić, aby system pracował lepiej, szybciej i efektywniej?

Szybszy start i zamykanie

Po jakimś czasie start i zamykanie systemu zaczynają trwać coraz dłużej. Winę ponoszą ładowane automatycznie sterowniki, usługi i programy. Postarajmy się ich pozbyć.

1. Windows XP Pro, XP Home Usuwanie zawartości pamięci podręcznej Proces startowy Windows XP można znacznie przyspieszyć, korzystając z Narzędzia konfiguracji systemu (patrz: $(LC77586:Jak działa mechanizm wstępnego ładowania bibliotek?)$). Oprócz tego warto jednak od czasu do czasu wyczyścić podfolder Prefetch katalogu systemowego (najczęściej

C:\Windows\ Prefetch

). Znajdują się w nim pliki konfiguracyjne mechanizmu prefetchingu (wstępnego ładowania programów), monitorującego proces uruchamiania aplikacji i buforującego często używane pliki. Aby dać Oknom szansę na dopasowanie się do naszych zmieniających się upodobań, należy okresowo (raz-dwa razy w miesiącu) czyścić bazę konfiguracji prefetchingu.

Można to robić za pomocą odpowiedniej aplikacji, takiej jak np. Windows XP Prefetch Clean And Control. Najprościej jest jednak skasować zawartość wspomnianego wcześniej folderu – nie wymaga to zbyt dużo pracy, a efekt będzie identyczny jak w przypadku zastosowania „specjalistycznego” narzędzia.

2. Windows XP Pro, XP Home Optymalizowanie wstępnego ładowania aplikacji Funkcję prefetchingu możemy dostosować do swoich wymagań bądź też zupełnie wyłączyć. Ta ostatnia opcja bywa przydatna, gdy doświadczymy problemów z uruchomieniem Windows albo używamy wyjątkowo starego i wolnego peceta (w tym ostatnim przypadku może nam chodzić o zmniejszenie zużycia miejsca na dysku).

Aby wyłączyć wstępne ładowanie aplikacji, musimy zmodyfikować wartość

Enable Prefetcher w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\Prefetch Parameters

. Jeśli nadamy jej wartość 0, funkcja zostanie wyłączona. Liczba 1 oznacza wykorzystanie mechanizmu tylko w przypadku aplikacji,

2

– jedynie w odniesieniu do procesu startowego, a

3

– buforowanie wszystkich uruchamianych programów.

Opisaną czynność możemy również wykonać za pomocą wspomnianego wcześniej narzędzia Windows XP Prefetch Clean And Control. Wystarczy uruchomić program (dołączony na CHIP-CD) i zaznaczyć jedną z opcji w grupie Control Prefetch Settings. Po kliknięciu przycisku Set Prefetch Parameters będziemy musieli ponownie uruchomić komputer.

3. Windows XP Pro, XP Home Defragmentacja plików startowych Dodatkowe zwiększenie szybkości uruchamiania systemu uzyskamy dzięki defragmentacji plików ładowanych do pamięci podczas startu Windows (patrz: ramka poniżej). Aby zdefragmentować partycję startową z uwzględnieniem obszarów systemowych, otwieramy Wiersz polecenia (

Start | Uruchom

, wpisujemy w polu Otwórz polecenie cmd i naciskamy [Enter]), po czym używamy rozkazu:

defrag c: -b

Jeśli chcemy, aby Windows automatycznie przeprowadzał defragmentację podczas uruchamiania komputera, powinniśmy zajrzeć do Rejestru systemowego. Uruchamiamy Edytor rejestru (wybieramy z menu Start polecenie Uruchom, wpisujemy regedit i klikamy przycisk

OK

). Odnajdujemy klucz

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Dfrg\BootOptimize Function

i ustawiamy umieszczoną w nim wartość Enable na Y. W większości przypadków nie będziemy musieli nic zmieniać – ustawienie to jest w Oknach domyślne.

Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.