Zgodna rodzinka

Chociaż kolejne Okienka mają tego samego producenta, inaczej zachowują się w sieci. Jeśli chcemy jeszcze korzystać z zasobów Linuksa, mogą wystąpić dodatkowe problemy. Jak pogodzić w jednej sieci różne systemy operacyjne?

Na pozór sprawa wygląda łatwo. Wszystkie systemy Windows obsługują protokół SMB, oferując funkcję udostępniania plików i drukarek. Systemy uniksowe również udostępniają odpowiedni mechanizm w postaci darmowego pakietu Samba, dzięki któremu np. Linux może nie tylko udostępniać katalogi maszynom windowsowym, ale nawet pełnić funkcję kontrolera domeny NT. Diabeł tkwi jednak – jak zwykle – w szczegółach. Te implementacyjne różnią się w poszczególnych wersjach Okienek Microsoftu, Samba zaś oferuje inne narzędzia konfiguracyjne i filozofię pracy niż systemy z Redmond. Wszystko to powoduje, iż pogodzenie kilku OS-ów w sieci lokalnej bywa niełatwe.

Spróbujmy zatem przyjrzeć się szczegółom konfiguracji sieciowej poszczególnych systemów. W sieciach sąsiedzkich dość często stosowane są mechanizmy dzielenia łącza (pod postacią Internet Connection Sharing w Windows czy też tzw. maskarady w Linuksie), jednak dotyczą zagadnień wykraczających poza sieć LAN (wymagałyby zupełnie innego artykułu). W tekście opiszemy metody udostępniania takich zasobów, jak foldery oraz urządzenia (np. drukarki).

Lepiej ostrożnie…

Choć udostępnianie zasobów w sieciach lokalnych z komputerami Windows ma niezaprzeczalne zalety, należy ten mechanizm stosować ostrożnie. Jakikolwiek błąd związany z implementacją SMB czy TCP/IP w Okienkach może nas bowiem narazić na włamanie – i nie należy się łudzić, że w obrębie LAN-u nic nam nie grozi.

Dlatego usługi udostępniania używajmy tylko wtedy, gdy to potrzebne, i ograniczajmy, na ile to możliwe, uprawnienia użytkownikom, którym dajemy dostęp do naszych danych. O podstawowych zasadach dotyczących korzystania z opisywanych w tym artykule funkcji można natomiast przeczytać w ramce na sąsiedniej stronie.

Windows

Wydawałoby się, że Windows nie powinien sprawiać żadnych problemów, jeśli chodzi o udostępnianie zasobów – w końcu jest to mechanizm na stałe związany z systemami z Redmond już od czasów pojawienia się Windows 95. Okazuje się jednak, że pomiędzy obsługą protokołu SMB w Windows 9x i w Oknach 2000/XP istnieją spore różnice – i bywają one powodem może nie tyle błędów w połączeniach między komputerami, co nieporozumień wśród użytkowników pecetów.

Omówimy zatem pokrótce zasady konfiguracji usługi udostępniania zasobów w systemach z obu rodzin. Skoncentrujemy się na ciągle popularnych Okienkach 98 oraz najczęściej obecnie używanym Windows XP.

Windows 98/Me

Udostępnianie plików w Windows 98 jest bardzo prostym mechanizmem. Aby go jednak użyć, należy zainstalować określone usługi. Otwieramy okienko właściwości ikony

Otoczenie sieciowe

(wybieramy opcję Właściwości z jej menu podręcznego). Potrzebujemy następujących usług/protokołów:

– Klient sieci Microsoft Networks;
– Udostępnianie plików i drukarek
– sieciach Microsoft Networks;
– Protokół TCP/IP.

W razie potrzeby instalujemy potrzebne komponenty, klikając Dodaj i wybierając je z listy (potrzebna będzie płyta instalacyjna Windows). Po restarcie komputera ponownie otwieramy okno właściwości sieci i zaznaczamy pozycję

Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks

. Naciskamy przycisk Udostępnianie plików i drukarek, umieszczony w dolnej części okna. W wyświetlonym polu zaznaczamy potrzebne nam opcje (

Chcę mieć możliwość udostępniania innym moich plików, Chcę mieć możliwość udostępniania innym moich drukarek

) i klikamy przycisk OK .

Po kolejnym restarcie komputera możemy już udostępnić wybrany folder – w tym celu klikamy go prawym przyciskiem myszki w Eksploratorze i z menu kontekstowego wybieramy pozycję Udostępnianie. W wyświetlonym oknie zaznaczamy opcję Udostępniony jako i wpisujemy opisy w polach Nazwa udziału i Komentarz. Mamy do wyboru trzy tryby dostępu:

Tylko do odczytu, Pełny

i Zależny od hasła. Jeśli nie wpiszemy hasła (haseł) w sekcji Hasła, dostęp do zasobów będzie miał każdy użytkownik sieci lokalnej. W przypadku ustawienia Zależny od hasła możemy wpisać inne hasło w polu Hasło tylko do odczytu, a inne w polu Hasło pełnego dostępu. Pozwala to (na podstawie wpisanego hasła) odróżnić użytkowników o różnych uprawnieniach do plików.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.