Więcej RAM-u!

Dzięki prostym plikom wsadowym możemy szybko uzyskać nieco dodatkowego miejsca w pamięci, potrzebnego np. do uruchamiania gier

Wiadomo, że pecet musi być chroniony przez program antywirusowy i zaporę ogniową. Poza tym system jest obciążony przez mnóstwo programów działających w tle. W pamięci operacyjnej pozostaje coraz mniej miejsca. W takiej sytuacji przed uruchomieniem gry trzeba pozamykać wszystkie chwilowo „zbędne” aplikacje i dopiero wtedy przystępować do zabawy.

Z czasem takie nieustanne zamykanie programów i ponowne ich uruchamianie zaczyna okropnie denerwować. Wtedy do głowy przychodzi pomysł, aby uprościć te wszystkie operacje. Może zatem skorzystać z plików wsadowych i automatycznie niepotrzebne akurat aplikacje, a później je uruchamiać?

Do raportu

Przede wszystkim musimy się dowiedzieć, jakie programy zostały uruchomione na naszym komputerze. Wydajemy komendę Start | Uruchom | cmd i w Wierszu polecenia wpisujemy tasklist. Otrzymamy listę wszystkich pracujących aplikacji. Wybieramy te, które chcemy zatrzymać. Oczywiście nie powinniśmy blokować ważnych procesów systemowych, takich jak explorer.exe. Przyjmijmy, że tymczasowo „zbyteczne” są nam programy: Copy Handler.exe, Client.exe oraz gg.exe. Właśnie je chwilowo usuniemy z pamięci operacyjnej. Skorzystamy z systemowego polecenia taskkill. Tworzymy plik tekstowy o następującej zawartości:

TASKKILL /IM client.exe
TASKKILL /IM crystalcontrol.exe
TASKKILL /IM gg.exe

Następnie zapisujemy plik, nadając mu np. nazwę gamemode.bat. Po dwukrotnym kliknięciu ikonki zbioru zatrzymamy trzy wspomniane wcześniej programy.

W drugą stronę

Problem z tymczasowym zwalnianiem miejsca w pamięci operacyjnej mamy już w zasadzie rozwiązany. Nic, tylko siadać i grać.

Teraz przydałoby się jeszcze znaleźć sposób na szybkie uruchomienie zamkniętych aplikacji po zakończeniu gry. Po raz wtóry skorzystamy z pliku wsadowego. Najpierw jednak załóżmy na dysku twardym nowy folder i skopiujmy doń skróty do tych aplikacji, które zamierzamy uruchamiać za pomocą pliku wsadowego. Gdy to zrobimy, możemy przystąpić do przygotowania zbioru o następującej zawartości:

C:
CD C:\SKROTY
CLIENT.LNK
ZEGAR.LNK
CRYSTALCONTROL.LNK
GG.LNK

Zapisujemy plik pod nazwą normalmode.bat. Wykonanie komend zawartych w zbiorze zaowocuje uruchomieniem aplikacji: client.exe, zegar.exe, crystalcontrol.exe oraz gg.exe. Oczywiście folder ze skrótami do wybranych przez nas programów musi nosić nazwę C:\SKROTY.

Odwołania do plików gamemode.bat i normal- mode.bat możemy rzecz jasna umieścić na systemowym pasku szybkiego uruchamiania. Dzięki temu w razie potrzeby łatwo zwolnimy trochę miejsca w RAM-ie i równie szybko ponownie uruchomimy wyłączone programy.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.