Wszystko o MS OEM

Zadaliśmy Microsoftowi 16 pytań dotyczących licencji na programy OEM. Na odpowiedź musieliśmy czekać... ponad pół roku. Oto pierwsza partia wyjaśnień dotyczących prawnych aspektów używania programów OEM

W marcu 2004 roku wysłaliśmy do pracowników biura prasowego Microsoft Polska listę 16 pytań dotyczących różnych aspektów związanych z licencjami na oprogramowanie tego koncernu. Otrzymaliśmy zapewnienie, że wkrótce otrzymamy odpowiedzi na wszystkie wątpliwości, i… na długi czas na zapewnieniach się skończyło. Przez kilka miesięcy bezskutecznie dopraszaliśmy się o wyjaśnienia kwestii, które od dawna powinny być jasne, bo dotyczą podstawowych zasad korzystania z oprogramowania Microsoftu. Zapewniano nas, że na rozwianie wątpliwości potrzeba czasu, bo konieczne są ustalenia z prawnikami koncernu w Redmond i z europejską centralą w Monachium.

Mijały kolejne zadeklarowane terminy przedstawienia stanowiska firmy. Dopiero nasza deklaracja, że publikujemy artykuł w bieżącym numerze (same pytania oraz komentarze do nich) sprawiła, że wreszcie otrzymaliśmy opinię koncernu w sprawie przedstawionych przez nas wątpliwości. Anglojęzyczny oryginał pisma od Microsoftu zamieszczamy na krążku dołączonym do bieżącego numeru CHIP-a, a poniżej przedstawiamy pierwszą część pytań, odpowiedzi koncernu i nasze komentarze. Z powodu obszerności materiału resztę kwestii zaprezentujemy w następnym wydaniu CHIP-a. Tłumaczenie odpowiedzi z angielskiego zostało autoryzowane przez Microsoft Polska.

Pytanie 1.: z czym kupić OEM?

Nie jest jasne, z jakimi urządzeniami można kupić programy w wersjach OEM. W treści umowy licencyjnej czytamy, że może być ona „rozpowszechniana albo razem z całkowicie zmontowanym systemem komputerowym, albo ze składnikiem sprzętu komputerowego niebędącym urządzeniem peryferyjnym”. O ile w dalszej części podano informację, co się rozumie pod pojęciem „całkowicie zmontowanego systemu komputerowego”, o tyle urządzenie peryferyjne jest czymś niedookreślonym.

Dla jednego użytkownika będzie to myszka (można bez niej wygodnie pracować), dla innego dodatkowy dysk (np. zewnętrzny dysk twardy, bo np. obudowa nie pozwala na zamontowanie dodatkowego urządzenia wewnątrz), a może także monitor. Czy dopuszczalne jest, by użytkownik kupił Windows OEM razem z baterią do płyty głównej? Kwestie komplikują ponadto sprzeczne informacje sprzedawców, którzy sami nie wiedzą, z czym mogą to sprzedawać.

Pytanie:

dlaczego nie określa się w sposób jednoznaczny, z jakim urządzeniem można dokonać zakupu tańszej wersji systemu komputerowego?

Odpowiedź:

Umowa licencyjna towarzysząca oprogramowaniu dystrybuowanemu w kanale OEM System Builder Microsoftu ma określony i bardzo ograniczony rozmiar. Jest to umowa typu „break-the-seal”, którą użytkownik akceptuje poprzez rozpakowanie produktu, i dlatego musi się ona zmieścić na wierzchu pudełka z programem. Dlatego nie jest możliwe umieszczenie tam wyjaśnienia każdego terminu.

Termin „urządzenie peryferyjne” jest powszechnie znany w branży informatycznej. Niemniej jednak odpowiedź na pytania użytkowników można znaleźć na stronie Microsoftu: http://oem.microsoft.com/script/ contentpage.aspx?pageid=514377#8. Czytamy tam: „składnik sprzętu komputerowego niebędący urządzeniem peryferyjnym” to każda część komputerowa konieczna do uruchomienia systemu komputerowego. Termin ten obejmuje np. pamięć, dyski wewnętrzne, myszy, klawiatury, zasilacze. Przykładem komponentów nieuznawanych jako konieczne mogą być skanery, drukarki, kamery, modemy zewnętrzne czy karty sieciowe”.

Trzeba zauważyć, że powyższe wyjaśnienia odnoszą się wyłącznie do oprogramowania dystrybuowanego w kanale OEM System Builder i nie dotyczą oprogramowania rozpowszechnianego przez producentów gotowych zestawów komputerowych na podstawie bezpośredniej umowy z jedną ze spółek zależnych Microsoft. Generalnie producenci tacy mają prawo dystrybuowania oprogramowania Microsoftu wyłącznie jako elementu nowego, kompletnego komputera osobistego.

Komentarz CHIP-a:

Można uznać, że wątpliwości co do typów podzespołów, które uprawniają do zakupu OEM-u, zostały wyjaśnione. Niezrozumiałe jest jednak tłumaczenie, że umowa musi się zmieścić na pudełku. W pakietach Windows XP Home Edition OEM w ogóle nie ma drukowanej licencji, nie istnieje więc problem braku miejsca na wymienienie komponentów, z którymi można kupić tę wersję systemu. Ponadto, co wynika z powyższego, użytkownik nie ma możliwości zapoznania się z licencją przed rozpakowaniem opakowania z nośnikiem.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.