Licencje Microsoft OEM, cz. II

Prawo - pytania i odpowiedzi nt. OEM-u Microsoftu, część 2

4. Sprzęt i OEM osobno?

Pytanie:

Skoro w umowie licencyjnej nie podano informacji: „kliencie, trzymaj dokument zakupu, na którym ma być wyszczególnienie, że kupiłeś takie urządzenie i taki program”, czy istnieje możliwość dokupienia bądź to urządzenia, bądź programu? Skąd wymóg, aby dokonać zakupu w jednej chwili? Czy znając ograniczone budżety niektórych użytkowników, istnieje możliwość, że np. w jednym miesiącu kupujemy urządzenie, w drugim zaś sam program?

Odpowiedź:

W Umowie Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania dla wersji OEM Windows XP czytamy: „Licencja Użytkownika Oprogramowania („Umowa Licencyjna”) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Licencjobiorcą (osobą fizyczną lub prawną) i producentem („Producent”) systemu komputerowego („SPRZĘT”), z którym zostało nabyte wyżej wymienione oprogramowanie firmy Microsoft („OPROGRAMOWANIE”)”.

Oprogramowanie firmy Microsoft typu OEM jest licencjonowane przez producenta komputera w taki sposób, aby mogło być używane wyłącznie w połączeniu ze sprzętem komputerowym, z którym zostało ono nabyte. Innymi słowy: oprogramowanie jest licencjonowane i dystrybuowane przez producentów komputerów jako część komputera, z którym zostało sprzedane. Ta podstawowa zasada została wyrażona w licencji. Jeśli użytkownik poszukuje oprogramowania Microsoftu, które może być przenoszone z jednego komputera na drugi bez łączności ze sprzętem komputerowym, powinien skorzystać z produktów „retailowych” (dystrybuowanych w pudełkach) dostępnych w sieci dystrybucyjnej Microsoftu.

Komentarz:

Zadane pytanie miało jedynie wykazać wadliwość przyjętych przez Microsoft regulacji. W umowie licencyjnej faktycznie znajduje się postanowienie, zgodnie z którym oprogramowanie OEM może być używane wyłącznie w połączeniu z zakupionym sprzętem. Jeśli jednak o legalności świadczyć mają certyfikat autentyczności, hologramy na nośnikach i drukowana dokumentacja, a nie ma w licencji słowa na temat obowiązku przechowywania rachunku czy faktury, to konia z rzędem temu, kto zdecyduje się na udowodnianie, iż do zakupu nie doszło w sposób opisany w pytaniu. Dobrze byłoby dostosować licencje wersji OEM do realiów polskiego rynku. Być może warto też zastanowić się nad tym, by oprogramowanie OEM zniknęło z rynku detalicznego i oferowane było tylko z całkowicie zmontowanym (w rozumieniu choćby MS) zestawem komputerowym. Unikniemy wówczas niejasności wynikających ze stosowania do kupionych przez zwykłych użytkowników pojedynczych podzespołów procedur opracowanych dla sprzedawców całych komputerów. Dla klienta wygodniejsze byłoby wprowadzenie na rynek tanich, choćby kosztem pewnego okrojenia funkcjonalności, wersji pudełkowych Windows.

5. Powiązanie z płytą główną

Pytanie:

Z uzyskanych z Infolinii MS informacji (oraz listów Czytelników) wynika, że po zakupie systemu z myszką, kartą graficzną itp. w chwili instalacji w magiczny wręcz sposób następuje przywiązanie programu do płyty głównej. O ile działanie takie jest zrozumiałe w wypadku zakupu software’u z całym zestawem, o tyle już w powiązaniu z jakimś podzespołem rodzi sprzeciw. Co jest podstawą do twierdzenia, że w wypadku zainstalowania programu następuje jego powiązanie z płytą główną? Gdzie jest to napisane w licencji?

Odpowiedź:

Oprogramowanie OEM Microsoftu jest licencjonowane przez producenta komputera wyłącznie do użytku razem ze sprzętem, z którym zostało kupione. Powyższe ograniczenie stanowi konsekwencję warunków, na jakich ten software jest licencjonowany, co zostało już wyjaśnione w punkcie czwartym. Użytkownik może upgrade’ować lub wymienić wszystkie komponenty zestawu i pozostać w zgodzie z licencją OEM Microsoftu do momentu unowocześnienia lub wymiany płyty głównej. Wymiana płyty głównej oznacza zbudowanie nowego komputera i konieczność uzyskania nowej licencji na oprogramowanie.

Płyta główna jest kręgosłupem komputera. Bez niej nie można mówić o komputerze, natomiast pecet może na przykład działać bez klawiatury, myszy czy dysku twardego. Biorąc więc pod uwagę wagę tego komponentu dla funkcjonowania peceta, wymiana płyty głównej (przez upgrade lub wymianę) jest uznawana za stworzenie nowego komputera, na który nie wolno przenieść używanego dotąd OEM-u Microsoftu. Warto pamiętać, że dysk awaryjny lub oryginalny nośnik CD mogą być zabezpieczone za pomocą blokady w BIOS-ie lub technologii Windows Product Activation, których celem jest uniemożliwienie instalowania i przenoszenia software’u na inne komputery lub płyty główne. Oprogramowanie Microsoftu, które wolno przenosić z jednego peceta na drugi, dostępne jest jako tzw. wersja pudełkowa (retail).

Komentarz:

Odpowiedź znów niczego nie wyjaśnia. Dowiadujemy się jedynie, jak istotnym elementem jest płyta główna. A czy nie mniej ważne do działania peceta są procesor lub zasilacz? Bez nich także trudno mówić o możliwości uruchomienia komputera. Rozumiem, że wprowadzenie tego rodzaju ograniczenia ma wykluczyć możliwość wielokrotnej wymiany hardware’u i korzystania nadal z tego samego systemu. Dlaczego o tym fakcie nie informuje się nabywcy? Czyżby po raz kolejny nie zauważono, iż OEM trafia na rynek detaliczny, a osoba, która zakupiła go w dobrej wierze z dyskiem twardym, może czuć się oszukana, gdy dowiaduje się po kilku miesiącach, nadal użytkując ten sam HDD, że musi zapłacić po raz wtóry za oprogramowanie?