To, co chcę widzieć

Czy w Obszarze powiadomień Windows XP muszą pokazywać się te wszystkie ikony? Może chcielibyśmy raczej umieścić tam inne elementy?

Jeżeli tak właśnie jest, to istnieją dwa sposoby zmuszenia systemu do ukrycia bądź całkowitego usunięcia ikon pokazywanych na Pasku zadań. Pierwszy z nich udostępniają same Okna, drugi natomiast wymaga ingerencji w Rejestr.

Całkiem standardowo…

Konfigurowanie

Obszaru powiadomień

(popularnie zwanego

Paskiem zadań

) jest w systemie Windows XP znacznie łatwiejsze niż w poprzednich edycjach Okien. Wolno nam między innymi ustalić, które ikony i pod jakimi warunkami pojawią się na lewo od zegara systemowego. Wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem myszy wolną przestrzeń Obszaru powiadomień i z menu kontekstowego wybierzemy polecenie Właściwości. Gdy zaznaczymy pole Ukryj ikony nieaktywne ,

Obszar powiadomień

zostanie opatrzony strzałką, dzięki której otworzymy go lub zamkniemy.

Oprócz tego możemy zmienić reguły, według których na Pasku zadań pojawiają się ikony poszczególnych aplikacji. Po wydaniu komendy Właściwości | Dostosuj zostanie wyświetlona tabela, której górna część zawiera spis aplikacji działających w tle. Dolna sekcja listy pokazuje natomiast programy, które obecnie nie są uruchomione, ale gościły ostatnio na Pasku zadań. Po zaznaczeniu dowolnej ikony zobaczymy trzy opcje:

Zawsze widoczny, Zawsze ukryty i Ukryty, gdy nieaktywny

. Pierwsza z nich odpowiada za wyświetlanie ikony działającej aplikacji nawet wtedy, gdy zasobnik jest zwinięty. Gdy wybierzemy pozycję Zawsze ukryty, ikona zostanie schowana dopóty, dopóki nie klikniemy strzałki przy Pasku zadań. Włączenie opcji Ukryty, gdy nieaktywny powoduje, że nie zobaczymy ikon programów działających w tle. Wskazując odpowiednie pozycje na liście Elementy poprzednie, ustalimy, czy uruchomienie konkretnej aplikacji spowoduje wyświetlenie jej ikony na Pasku zadań .

…i trochę mniej

Zdarza się, że na liście aplikacji pojawiających się w Obszarze powiadomień widnieje wiele starych, niepotrzebnych już elementów. Możemy je usunąć, dokonując modyfikacji Rejestru systemowego. Po wydaniu polecenia Start | Uruchom | regedit odnajdujemy gałąź

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify

. Zaznaczamy dwa klucze:

IconStreams i PastIconsStream

, a następnie je kasujemy. W efekcie znikną wszystkie ikony wyświetlane do tej pory na Pasku zadań .

Niewykluczone, że Obszar powiadomień wydaje nam się w ogóle zbędny. W takiej sytuacji możemy z niego całkiem zrezygnować. Należy tylko umieścić w Rejestrze pewien nieudokumentowany wpis. Po uruchomieniu Edytora Rejestru przechodzimy do klucza

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

. Naciskamy prawy przycisk myszy i wydajemy komendę Edycja | Nowy | Wartość DWORD. Tworzymy klucz o nazwie NoTrayItemsDisplay i przyporządkowujemy mu wartość 1. Po kolejnym logowaniu Windows nie wyświetli Obszaru powiadomień. Jeżeli jednak kiedyś za nim zatęsknimy, to wystarczy usunąć wspomniany klucz w Rejestrze lub przypisać mu wartość 0 .

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.