Myszce dziękujemy

Tuning Windows XP za pomocą Wiersza polecenia

Koncepcja okienkowego systemu operacyjnego bez wątpienia zrewolucjonizowała sposób użytkowania komputera. Jak pokazał czas, pomysł obsługi aplikacji za pomocą urządzenia wskazującego stał się dzisiaj standardem. Wspomniana idea miała na celu jak największe uproszczenie interakcji użytkownika z systemem operacyjnym oraz jego aplikacjami. Z tego powodu Windows i myszka to nierozłączna para.

Choć aplikacje okienkowe są najczęściej wygodne w obsłudze, warto czasami sięgnąć po narzędzia uruchamiane z Wiersza polecenia. Należy też zastanowić się, czy zwykłemu użytkownikowi w ogóle potrzebne są narzędzia i polecenia tekstowe. Jak się okazuje, w wypadku bardziej zaawansowanej administracji jednym bądź kilkoma komputerami z zainstalowanym systemem Windows XP bez wykorzystania linii komend się nie obędzie. Co więcej, dzięki możliwości umieszczenia wpisywanych poleceń w pliku tekstowym z rozszerzeniem BAT lub CMD możemy wiele czynności konfiguracyjnych usprawnić, sprowadzając je do uruchomienia jednego pliku wsadowego.

Niestety, liczba oraz funkcjonalność narzędzi tekstowych dostarczanych standardowo razem z systemem nie jest oszałamiająca. Dlatego też warto się zainteresować dodatkowymi programami i narzędziami znajdującymi się w katalogu System Tools na płycie instalacyjnej Windows XP lub pobrać je ze stron Microsoftu.

1. Konfiguracja interfejsów sieciowych z linii komend

Często się zdarza, że tego samego notebooka używamy zarówno w domu, jak i w pracy. Po podłączeniu laptopa do sieci domowej lub korporacyjnej często musimy ponownie konfigurować interfejs sieciowy naszego komputera. „Wklikiwanie” za każdym razem nowych ustawień LAN-u nie jest jednak zbyt wygodne. Aby usprawnić to zadanie, możemy posłużyć się narzędziem linii komend netsh. Za jego pomocą zmodyfikujemy ustawienia protokołów sieciowych, routingu, DHCP, WINS itd. Dodatkową zaletą pracy z tym programem jest możliwość zmiany tych parametrów nie tylko na lokalnej maszynie. Netsh umożliwia także współpracę ze zdalnymi komputerami, co ma niebagatelne znaczenie dla administratorów. Jak zatem ułatwić sobie konfigurację karty sieciowej? Na początek powinniśmy stworzyć pliki tekstowe z istniejącymi już konfiguracjami naszego interfejsu. W tym celu w linii komend wydajemy polecenie –

netsh interface ip dump > plik.txt

. Spowoduje ono zapisanie bieżącej konfiguracji interfejsu sieciowego do pliku o nazwie plik.txt. Następnie, edytując jego zawartość, zmieniamy wpisy dotyczące adresu IP (

addr

), maski (

mask

) i domyślnej bramy (

gateway

). Podobnie musimy postąpić, jeśli chodzi o adresy IP serwerów DNS i WINS. Po tej operacji wystarczy, że zapiszemy dwie kopie zbioru, który będzie zawierałodpowiednio wpisane parametry poszczególnych LAN-ów. Pliki najwygodniej nazwać tak, aby można było łatwo ustalić, jakie ustawienia zawierają, np. dom.txt i praca.txt. Teraz, aby zmienić konfigurację naszego interfejsu sieciowego, wystarczy z linii komend wpisać polecenie netsh exec dom.txt lub netsh exec praca.txt. Gdy chcemy w pełni zautomatyzować wprowadzane zmiany, powyższe polecenia umieszczamy w osobnych plikach wsadowych (np. dom.bat). Wówczas zmiana konfiguracji sieci będzie się sprowadzała do uruchomienia wygenerowanego zbioru.

2. Uruchamianie programu z odpowiednim priorytetem

Czasami zachodzi potrzeba uruchomienia aplikacji z wyższym lub niższym priorytetem niż standardowy. Bywa tak np. podczas kompresowania dużej liczby plików dźwiękowych do formatu MP3. Jeśli odpowiedzialne za nią aplikacje otrzymają wyższy priorytet, to kompresja powinna przebiegać szybciej. Aby uzyskać oczekiwany efekt, posłużymy się poleceniem start /priorytet nazwa_aplikacji. W Windows XP można użyć tej komendy z odpowiednim parametrem oznaczającym priorytet:

LOW

– niski,

NORMAL

– normalny,

HIGH

– wysoki,

REALTIME

– priorytet czasu rzeczywistego,

ABOVENORMAL

– wyższy od normalnego,

BELOWNORMAL

– niższy od normalnego.

3. Zarządzanie procesamii aplikacjami z linii komend

Niekiedy zdarza się, że jedna z uruchomionych aplikacji zawiesiła się i nie można jej zamknąć w normalny sposób. W takim wypadku zwykle korzystamy z Menedżera zadań, z pomocą którego wyrzucamy z pamięci – „zabijamy” – niesforną aplikację. Jak się jednak okazuje, podobną operację możemy wykonać także z linii komend. Przydatne tutaj okażą się programy tasklist i

taskkill

. Pierwszy służy do wyświetlenia wszystkich działających procesów. Informacje, które otrzymuje użytkownik, zawierają przede wszystkim nazwę procesu, PID – czyli identyfikującą go liczbę, nazwę sesji i jej numer, a także zużycie pamięci przez zadanie. Gdy chcemy wyłączyć zawieszoną aplikację, musimy posłużyć się poleceniem taskkill. Aby całkowicie usunąć wybrany proces z pamięci komputera, musimy wydać polecenie taskkill /IM nazwa procesu lub też taskkill /PID nr_id_procesu .

Skrypty na zawołanie
Z serwisu Download Microsoftu można pobrać nową, poprawioną wersję narzędzia wspomagającego użytkownika w procesie pisania skryptów WMI (Windows Management Instrumentation) do celów administracyjnych – Scriptomatic 2.0. Dzięki zastosowaniu tego programu nie tylko z łatwością wygenerujemy skrypty wykonujące określone zadanie, ale także, niejako przy okazji, poznamy podstawowe zasady ich tworzenia. Aplikacja w wersji 2.0 obsługuje generowanie skryptów w językach VBScript, Perl, Python i JScript, umożliwiając jednocześnie natychmiastowe wykonanie skryptu, zapisanie go w zbiorze tekstowym, pliku Excela, jako stronę HTML lub plik XML. Dzięki temu użytkownik może nie tylko wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie język skryptowy, ale także zachować utworzony skrypt do dalszej edycji.