W szponach PIT-u

Poprawne wypełnienie zeznania podatkowego wymaga podstawowej wiedzy i odrobiny chęci. Możemy sobie tę pracę usprawnić, wykorzystując domowy komputer. Pomogą nam w tym programy do wypełniania i drukowania formularzy PIT

Każdego roku przeciętny Kowalski musi się zmierzyć z szarym, wielostronicowym arkuszem, na którym piętrzą się rubryki, kolumny i cyfry domagające się uzupełnienia informacjami o jego dochodach, przychodach oraz wydatkach. Właściwie to wymaga się od Kowalskiego, aby wypełnił ten dokument również całą masą innych danych, o których często nie ma pojęcia. Kiedy okazuje się, że jedynym rezultatem jego kilkugodzinnej walki z PIT-em jest… obgryziony ołówek, Kowalski zazwyczaj wpada w panikę.

PC na ratunek

Tymczasem okazuje się, że wcale nie musimy się czuć jak typowy Kowalski, ponieważ możemy liczyć na pomoc domowego komputera. Wystarczy zainstalować jedną z aplikacji służących do wypełniania formularzy zeznań podatkowych, a przy odrobinie zaangażowania z pewnością uda nam się uporać z wszystkimi problemami. No właśnie, potrzebne są chęci i uruchomienie szarych komórek, bo omawiane aplikacje to nie czarodzieje. Niektóre z nich mogą się za to stać niezłymi doradcami, którzy poprowadzą nas przez gąszcz zawiłych rubryk. Podpowiedzą, w którym miejscu należy wpisać odpowiednie kwoty, przeliczą je i umieszczą we właściwej pozycji formularza. Sprawdzą poprawność zeznania lub wypełnią jego rubryki w całości za nas, zebrawszy wcześniej dane o naszych działaniach finansowych. Jeśli producenci zaopatrzyli program w moduł merytorycznej Pomocy, potrafi on również dostarczyć użytkownikowi wielu informacji dotyczących samych podatków – Kowalski staje się w ten sposób bardziej świadomy tego, co się dzieje z jego ciężko zarobionymi pieniędzmi.

Co do czego?

Aby każdy podatnik mógł łatwiej i sprawniej rozliczyć się ze swoim urzędem skarbowym, Ministerstwo Finansów przygotowało kilka różnych formularzy: PIT-37 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej), PIT-36 (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych), PIT-36L (działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym), PIT-38 (zyski z giełdy) oraz PIT-28 (działalność gospodarcza lub najem na zasadzie ryczałtu). Dodatkowo są one opatrzone m.in. załącznikami PIT-O, PIT-D, PIT-2K, PIT-M, PIT-Z i PIT-B, w których wykazujemy np. dodatkowe przychody, ulgi remontowe etc. Nie wszystkie testowane przez nas aplikacje zostały wyposażone w moduły pozwalające na wypełnienie i wydrukowanie każdego rodzaju formularza. W programie Rozliczenie Roczne IP 2004 nie znajdziemy arkusza PIT-38, a w InsERT PITy również PIT-28. Wybór odpowiedniego rodzaju zeznania jest sprawą kluczową. Jeśli przysporzy nam problemów, powinniśmy skorzystać z merytorycznej Pomocy do programu. Kiedy jej nie ma, poszukajmy informacji np. na poświęconych tematyce podatkowej serwisach internetowych.

Do egzaminu przystąp!

Przepisy podatkowe w Polsce stale się zmieniają, więc programy wypełniające zeznanie muszą być ciągle aktualizowane. W 2004 roku zmniejszono np. maksymalną kwotę, jaką możemy odliczyć z tytułu darowizny na rzecz organizacji pozarządowych. Obecnie limit wynosi 350 zł lub 10% dochodów w wypadku firm. To znaczne ograniczenie w stosunku do 2003 roku. Zlikwidowano także ulgi związane z wydatkami na kształcenie się i pomoce naukowe. Do istotnych nowości można zaliczyć wprowadzenie 19% podatku liniowego dla przedsiębiorstw. Jego wybór wyklucza daną firmę z możliwości stosowania ulg. Współpracując z profesjonalnym biurem rachunkowym, przygotowaliśmy dla testowanych programów egzamin, który składał się z dwóch zadań. Tworząc scenariusze podatkowe, skonstruowaliśmy niezbyt skomplikowaną sieć uwarunkowań prawnych, które powinny być uwzględniane przez aplikacje w trakcie wypełniania formularza. Braliśmy pod uwagę zmiany w przepisach i szczególne przypadki ich interpretacji. Okazało się, że wszystkie aplikacje z mniejszym lub większym trudem poradziły sobie w krzyżowym ogniu pytań…

Scenariusze testowe
We współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym przygotowaliśmy dwa scenariusze podatkowe. W pierwszym rozliczaliśmy osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoba ta m.in. przekazała darowiznę na dom dziecka, przeniosła do odliczenia z 2003 r. kwotę wydatków związanych z renowacją mieszkania, wykazała stratę za 2002 r. i przekazała ustaloną kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego. Drugi scenariusz dotyczył rencisty z grupą inwalidzką, który m.in. wydał sporą kwotę na lekarstwa i kontynuował rozpoczęty w 2003 roku remont. Ocenialiśmy przede wszystkim poprawność rozliczenia i to, czy program potrafił korygować błędy użytkownika. Braliśmy także pod uwagę przejrzystość modułu Pomocy oraz to, jak bardzo przyjaznym interfejsem dysponuje dana aplikacja.

Porównanie cech programów do wypełniania PIT-ów
Rozliczenie Roczne IP 2004PITy 2004 NG 1.0Jupiter Premium 2004 1.1.1Zeznanie podatkowe 2004 1.3PITY 2004 – Studio B2InsERT PITy
WWWwww.podatki.plwww.pity.plpity.elfin.plwit.dudek.webpark.plwww.studiob2.republika.plwww.insert.com.pl
Wersjafreeware do użytku domo-wego (wersja komer-cyjna: 73,20 zł*)freeware do użytku domo-wego (wersja komercyjna: 488 zł*)24,90 złfreeware do użytku domo-wego (wersja komercyjna: 140 zł)freeware do użytku domowego (wersja komercyjna: 97,60 zł)freeware, również do użytku komercyjnego
SystemWindows 98/2000/XPWindows 98/2000/XPWindows 98/2000/XP/NTWindows 98/2000/XPWindows 98/2000/XP/NTWindows 98/2000/XP
Funkcjonalność443,533,53,5
Pomoc153,5441
Poprawność obliczeń++++++
Edytowanie pól wyliczalnych++++
Korekta całego formularza ++
Informacja o przeniesieniu danych++/-– (przenosi automatycznie)**– (przenosi automatycznie)– (przenosi automatycznie)– (przenosi automatycznie)
Komunikaty o błędach++++
System podpowiedzi+/- (jeśli znajdzie błąd)+ (do każdego pola)+/- (tylko w kreatorze)+/- (jeśli znajdzie błąd)+/- (jeśli znajdzie błąd)
Powiększenie formularza++++
Kalkulator++/- (sumowanie)+/- (sumowanie)+
+ – jest; – – nie ma; +/- – częściowo; * – należy wykupić licencję na inny program danej firmy; ** – nie przenosi wszystkich danych.
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.