Jeszcze kilka ikon

Jeżeli Pasek uruchamiania Windows nie mieści już wszystkich ikon programów, to warto go "przedłużyć" dzięki aplikacji ObjectDock

Oczywiście z takim samym problemem borykają się użytkownicy Linuksa. Oni jednak mają do dyspozycji kilka wirtualnych pulpitów, a każdy z nich może zawierać inny zestaw ikon.

Czasami warto byłoby zatem „przedłużyć” w jakiś sposób Pasek uruchamiania Windows. Można to zrobić dzięki aplikacji ObjectDock, którą zamieszczamy na CHIP-CD. Program jest w istocie dodatkowym paskiem, na którym umieścimy skróty do wybranych przez nas aplikacji. Tuż po zainstalowaniu ObjectDock zawiera już kilka pozycji (na przykład systemowy zegar, Kosz, skrót do Internet Explorera) – my musimy tylko uzupełnić lub zmodyfikować ich listę.

Duży czy mały?

Zanim rozpoczniemy pracę z programem, ustalmy kilka opcji. Po uruchomieniu aplikacji klikamy ikonę Configure Dock i uaktywniamy zakładkę Appearance. W tym miejscu określimy, jaki rozmiar powinien mieć nasz nowy pasek – aby to zrobić, używamy suwaka Dock Size. Jeżeli zależy nam na tym, aby ikony znajdujące się na nowym pasku były powiększane po umieszczeniu nad nimi wskaźnika myszy, korzystamy z suwaka Magnified Size. Umiejscowienie paska na ekranie określamy, wybierając odpowiednią pozycję z listy Position on screen. Jeśli chcemy skorzystać z opcji automatycznego ukrywania, zaznaczamy pole Autohide .

Przechodzimy teraz na zakładkę Dock Contents. Jeżeli zamierzamy zrezygnować ze standardowego paska Windows, powinniśmy uaktywnić opcję Hide the windows taskbar. W takiej sytuacji warto także polecić ObjectDockowi, aby przejął funkcję okienkowego Paska zadań. Aby to zrobić, zaznaczamy pole Dock taskbar enabled.

Dodaj ikonę

Możemy już zamknąć narzędzie Configure Dock. Na naszym nowym pasku dodamy teraz kilka ikon. Klikamy ObjectDocka prawym przyciskiem myszy i z poziomu menu kontekstowego wydajemy komendę Add | New shortcut. Zobaczymy ikonę oznaczoną znakiem zapytania. Po kliknięciu jej prawym przyciskiem myszy wybieramy pozycję Dock Entry Properties. W wyświetlonym okienku wystarczy teraz wypełnić pola

Title

(podajemy tu nazwę skrótu do programu) oraz Link, gdzie należy wpisać ścieżkę dostępu do wybranego pliku wykonywalnego.

Firefox będzie lepszy

Wśród standardowych ikon ObjectDocka znajdziemy takie, po kliknięciu których zostanie wywołana przeglądarka WWW. Mowa tu o pozycjach Internet Explorer oraz Click search Google now!. Jeżeli skorzystamy z wyszukiwania informacji za pomocą Google’a, to otworzy się okno Internet Explorera. Ponieważ korzystanie z browsera Microsoftu nie jest bezpieczne, powinniśmy zmienić domyślną przeglądarkę uruchamianą przez ObjectDocka. W tym celu modyfikujemy pozycję Internet Explorer. Robimy to tak samo jak w wypadku dodawania nowej ikony do Paska uruchamiania -z tym, że podajemy ścieżkę dostępu do pliku wykonywalnego Firefoksa, Mozilli czy Opery.

Te wszystkie obrazki

Z pewnością zauważymy, że każda pozycja na naszym nowym pasku może być opatrzona wyjątkowo efektowną ikoną. Jeśli sami dysponujemy jakimś zestawem obrazków, które chcielibyśmy dołączyć do standardowego zestawu ikon, to powinniśmy zapisać je w katalogu roboczym ObjectDocka. Program rozpoznaje grafiki w formacie PNG oraz ICO.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.