Kopia na zlecenie

Przegląd programów do backupowania

Nie wierzę, że istnieje osoba, która choć raz nie straciła jakichś istotnych danych z dysku twardego w komputerze. Z różnych przyczyn oczywiście. Nieuważne obchodzenie się z klawiszem [Delete], niezbyt ostrożna reinstalacja systemu, awaria sprzętu czy działanie wirusów to wpadki, które zdarzają się najczęściej. Co wtedy? Zazwyczaj pozostaje zgrzytanie zębami, bo metod na odzyskanie danych nie ma zbyt wiele i są one bardzo kosztowne. Ci, którzy już nieraz pożegnali się ze swoimi ważnymi dokumentami, rozumieją, że kopia bezpieczeństwa jest sprawą kluczową, ci zaś, którym się to nigdy nie przytrafiło, niech będą mądrzy… przed szkodą.

Praktyka tworzenia kopii bezpieczeństwa nie jest bowiem zjawiskiem powszechnym. Użytkownik domowego peceta, w przeciwieństwie np. do administratora systemu, nie postrzega tej czynności jako konieczności i często jej po prostu unika. Chciałbym jednak zachęcić wszystkich do zabezpieczania swoich zbiorów za pomocą tworzenia backupów, bo jest to czynność w miarę prosta i niezbyt czasochłonna.

Po prostu skopiuj

Oczywiście najłatwiejszą metodą wykonania kopii bezpieczeństwa jest skopiowanie istotnych danych do wybranego folderu. I jeśli ktoś nie ma zamiaru robić niczego więcej w celu zabezpieczenia swoich zbiorów, to w porządku: niech przynajmniej zrobi tyle! Nie potrzeba jednak bardzo przenikliwego umysłu, by stwierdzić, że technika ta ma przynajmniej kilka wad. Wymaga na przykład naszego ciągłego zaangażowania, decydowania, które dane są ważne i gdzie je skopiować. Jeśli ktoś czuje, że to zabawa nie dla niego, niech zainstaluje i skonfiguruje program do backupowania. Od tej pory będzie mógł już spać spokojnie… Jego pliki znalazły bezpieczne schronienie.

W zależności od potrzeb

Opisywane programy dysponują bardzo zróżnicowanym zasobem funkcji, dlatego każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie. Dla tych, którzy chcą w zasadzie tylko usprawnić sobie kopiowanie danych we właściwe miejsce na dysku, producenci przygotowali aplikacje typu Instant Backup, dzięki którym za niewielką opłatą zaopatrzymy się w łatwe w obsłudze i konfiguracji narzędzie. Funkcjonalność takich aplikacji ogranicza się właściwie tylko do wykonania kopii danego folderu w innym katalogu. Równie prostym programem jest darmowy ABC Backup. Z drugiej strony chcielibyśmy pokazać narzędzia, które znajdą uznanie w oczach bardziej zaawansowanych użytkowników. Cena takich aplikacji bywa dość wysoka, ale w zamian otrzymamy programy, które nie tylko przechowają nasze dane w innym miejscu, ale skompresują je, zaszyfrują i nagrają na dowolny nośnik. W dodatku większość tych zadań odbędzie się bez naszego udziału, ponieważ mechanizm tworzenia kopii będzie działał w określonych przez nas odstępach czasu. Za takich specjalistów możemy uznać np. aplikacje Genie Backup czy Handy Backup. Dodajmy, że programów do tworzenia kopii zapasowych jest bardzo dużo – również same Windows oferują swoim użytkownikom możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa. Na przykład w wersję 2000 została wbudowana stworzona przez firmę Veritas aplikacja Kopia zapasowa 5.0. Jej funkcjonalność można śmiało porównać z niektórymi programami biorącymi udział w naszym przeglądzie. Narzędzie to potrafi wykonać każdy rodzaj backupu, zostało również wyposażone w wygodne kreatory tworzenia i odzyskiwania kopii bezpieczeństwa, możliwość wyboru nośnika i archiwizera, funkcję weryfikacji backupu, a także opcję ustalenia harmonogramu jego tworzenia.

Jak backupować?

Stosowanie poszczególnych metod powinno być uzależnione od tego, jaką przyjęliśmy strategię postępowania (patrz: ramka powyżej). Niektóre aplikacje dysponują możliwością wykonania każdego rodzaju backupu. Wystarczy tylko zdecydować się na któreś z rozwiązań, a później zaznaczyć właściwą opcję podczas ustalania parametrów backupu. W ten sposób określimy, czy chcemy np. skopiować i nadpisać cały przygotowany do archiwizacji zbiór danych (pełny backup). Najprostsze aplikacje, takie jak ABC Backup czy Instant Backup, działają właśnie w ten sposób. Dodajmy, że jest to metoda, w której stworzenie kopii wymaga dużo czasu (zawsze kopiujemy wszystkie pliki). W bardziej rozbudowanych narzędziach, do których z pewnością możemy zaliczyć programy Abacre Backup oraz Handy Backup, autorzy udostępnili nam funkcję pozwalającą na wykonanie backupu przyrostowego, tzn. takiego, że kolejne kopie zawierają tylko zmodyfikowane lub ostatnio utorzone pliki, a punktem odniesienia jest ostatni backup przyrostowy. To najszybsza metoda tworzenia kopii, ale też najtrudniejsza w odtworzeniu danych: zawsze musimy dysponować wszystkimi zrobionymi w danym czasie kopiami. Wreszcie w najbardziej rozbudowanych aplikacjach, takich jak NTI Backup NOW! czy Genie Manager, możemy wykonywać kopie różnicowe, które pozwalają nam na przechowywanie tylko ostatniego pełnego i różnicowego backupu. We wszystkich programach wybór metody (jeśli istnieje) jest bardzo prosty i ogranicza się do zaznaczenia właściwej opcji: Full, Incremental lub Differential.

Najważniejsze funkcje programów do tworzenia kopii zapasowych
Program Abacre Backup 1.05 ABC Backup 1.05 Active Backup Expert 1.91 AISBackup 2.0 Stomp Backup MyPC 6.0 Genie Backup Manager Home 5.0 Handy Backup 4.0 Instant Backup 1.2.1 NTI Backup NOW! 4.0 Kopia zapasowa 5.0
Producent Abacre Software ABC Backup Software OrionSoftLab Aquarius I.S. Consultancy LTD Sonic Solutions Genie-Soft Novosoft Rundegren NewTech Infosystems Veritas
[http://] www.abacre.com www.abcbackup.com www.backuptool.com www.aiscl.co.uk www.stompsoft.com www.genie-soft.com www.handybackup.com www.rundegren.com www.ntius.com www.veritas.com
System Windows 9x/Me/NT/2000/XP Windows 9x/Me/NT/2000/XP/2003 Windows 9x/Me/NT/2000/XP Windows 9x/Me/NT/2000/XP Windows 2000/XP Windows 98/Me/NT/2000/XP Windows 9x/Me/NT/2000/XP/2003 Windows 98/Me/2000/XP/2003 Windows 9x/Me/2000/NT/XP Windows 2000/XP
Cena 29,99 USD freeware 1) 19,95 USD 37,50 USD 69,00 USD 49,95 USD 30,00 USD 15,00 USD 69,99 USD narzędzie systemowe
Funkcjonalność
Opcje bezpieczeństwa hasło na zadanie, szyfrowanie hasło na zadanie hasło na zadanie, szyfrowanie AES hasło na zadanie, szyfrowanie Blowfish hasło na zadanie, szyfrowanie 256-bitowe
Automatyzacja zadań + + + + + + + + +
Kreator zadań + + + + + + + + +
Obsługiwane typy backupu pełny, przyrostowy pełny pełny, różnicowy, przyrostowy pełny, przyrostowy pełny, różnicowy, przyrostowy pełny, różnicowy, przyrostowy pełny, przyrostowy pełny pełny, różnicowy, przyrostowy pełny, różnicowy, przyrostowy
Weryfikacja danych po zapisie + + + +
Ustawienie stopnia kompresji + + +/-2) + + 3) +/-
Wtyczki Outlook Express m.in. ICQ, Mozilla Outlook, ICQ, Registry 4) Outlook Express
Import/eksport zadań -/- -/- +/+ -/- +/- -/- -/- -/- -/- -/-
Filtrowanie danych do/z backupu +/- -/- +/- +/- +/- +/c +/- +/- +/- +/+
Wybór lokalizacji odtwarzanych plików + + + + + + +
Możliwość dzielenia na mniejsze archiwa + +
Duplikowanie zadań + + +
Podgląd zawartości backupu + + + + + +
Miejsce zapisania backupu
Zamontowany dysk + + + + + + + + + +
Serwer FTP + + + + + + +
Dysk sieciowy + + + + + + + + +
Płyta CD/DVD +/+ -/- +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+
Ergonomia i Pomoc
Łatwość konfiguracji duża duża duża średnia duża bardzo duża bardzo duża duża bardzo duża duża
Moduł pomocy średni średni dobry dobry bardzo dobry bardzo dobry bardzo dobry średni dobry dobry
Łatwość tworzenia zadań/odtwarzania danych duża/średnia duża/- średnia/średnia średnia/średnia dobra/dobra bardzo dobra/bardzo dobra bardzo dobra/bardzo dobra dobra/dobra bardzo dobra/bardzo dobra dobra/dobra
Możliwość opisania archiwum + + + +
Raporty i logi + + + + + + + + +
Autostart Schedulera w Polu systemowym + + + + + + +
+ – tak; – – nie; +/- – częściowo; 1) – w czasie pracy nad tekstem zmieniła się wersja programu. ABC Backup 2.0 kosztuje 29.95 USD; 2) – mała/duża; 3) brak kompresji; 4) za dodatkową opłatą