Po eksporcie też się uda

Obróbka plików PDF

Przed niespełna rokiem ($(LC111382:Zawsze taki sam)$) pisaliśmy, jak za pomocą darmowego oprogramowania można przygotować dokument PDF. Sporządzaliśmy materiał zapisany w formacie DOC lub SXW, osadzaliśmy w nim obrazki, a następnie drukowaliśmy wszystko do zbioru postscriptowego. Na koniec wystarczyło jeszcze przetworzyć ów plik, korzystając z bezpłatnego Ghostscripta i – ewentualnie – aplikacji GSview.

Taki sposób postępowania ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim musimy dysponować materiałem, który przekonwertujemy do postaci pliku PDF. Jeżeli natomiast chcemy dokonać poprawek w dokumencie wynikowym, nie obejdzie się bez przerobienia zbiorów DOC lub SXW albo osadzonych w nich obrazków.

A co zrobić w sytuacji, gdy chcielibyśmy edytować zbiór PDF, ale nie mamy materiału wejściowego w postaci pliku Worda lub OpenOffice’a? Czy w celu dopisania kilku notatek na stronie albo oznaczenia niektórych wyrazów obwódką od razu trzeba kupować oprogramowanie firmy Adobe? Całe szczęście nie. Za pomocą pakietu VeryPDF uda nam się wprowadzić do gotowego dokumentu niewielkie poprawki.

Otwieram, wpisuję, rysuję

Po uruchomieniu VeryPDF-a wydajemy komendę Open i wczytujemy wybrany zbiór PDF. Ponieważ aplikacja startuje w trybie podglądu dokumentu, musimy przełączyć się w tryb edycji zbioru. Robimy to, rozwijając menu Tools i wybierając pozycję Edit Comment .

Teraz możemy już umieścić na stronie kilka elementów. Powinniśmy wydać jedno z czterech poleceń:

Tools | Comment | Stamp

– w dokumencie pojawi się nasz własny znak wodny;

Tools | Comment | Note

– do zbioru PDF zostanie dodana „wyskakująca notatka”;

Tools | Comment | Draw

– na stronie znajdzie się linia prosta, łamana, elipsa lub prostokąt;

Tools | Comment | Text Box

– w skład pliku wejdzie ramka z tekstem.

Posłużmy się przykładem. Przyjmijmy, że chcemy dodać do dokumentu znak wodny. Musimy najpierw przygotować obrazek spełniający tę rolę, a następnie wydać komendę Tools | Comment | Stamp. Pojawi się okienko, w którym wskazujemy nazwę pliku ze znakiem wodnym i naciskamy przycisk OK. Na stronie zobaczymy nowy element. Ponieważ jednak część dokumentu PDF zostanie zasłonięta przez nasz znak, warto zmodyfikować jego przezroczystość. Klikamy zatem watermark prawym przyciskiem myszy, z menu kontekstowego wybieramy opcję Properties, a później w wyświetlonym okienku używamy suwaka Opacity .

Usuwać, nie „usówać”

Cztery przedstawione wyżej komendy pozwalają dodać do dokumentu nowe elementy. Gdybyśmy natomiast chcieli poprawić zawartość pliku (na przykład pozbyć się jakiegoś błędu ortograficznego z tekstu), powinniśmy skorzystać z polecenia Tools | Edit content. Następnie zaznaczamy fragment dokumentu (słowo lub zdanie), który chcemy skorygować, i wydajemy komendę Properties. Nowy tekst wpisujemy w wyświetlonym okienku w sekcji General | Text .

Na koniec wypada dodać, że korzystając z darmowego wydania programu VeryPDF, będziemy musieli się pogodzić z tym, że aplikacja zapisuje w przetwarzanym pliku własne znaki wodne. Mają one postać ramki z tekstem. Na szczęście zazwyczaj łatwo je ukryć – wystarczy np. zmienić kolor napisu na biały i umieścić go na białym tle.