Polisa ubezpieczeniowa

Jak wykonywać kopie bezpieczeństwa różnych danych

Wszystkie ważne dane można stracić praktycznie w jednej sekundzie. Aby się uchronić przed taką sytuacją, warto używać programów do backupowania. Niestety, zwykłe archiwizowanie całej zawartości używanego dysku twardego jest nie tyle czasochłonne, ile często niemożliwe ze względu na objętość danych. Kolejna ważna sprawa to częstotliwość archiwizacji. Niekiedy wystarczy zapisywać dane raz w tygodniu, ale czasami trzeba to robić nawet kilka razy dziennie. Dla ułatwienia planowania archiwizacji naszych danych przedstawiam różne scenariusze użytkowania komputera.

1. Studiuję i komputer pomaga mi w codziennej nauce. Jak powinienem poprawnie przeprowadzać archiwizację moich danych?

W tym przypadku najważniejsze są pliki o rozszerzeniu DOC, XLS i TXT. Oczywiście mogą to być też inne zbiory (np. projekty Visio) w zależności od wykorzystywanego do nauki programu. Studenci, poza pisaniem referatów i tworzeniem zestawień w arkuszu, używają też innych aplikacji, np. Mathematica, AutoCAD itp. Tutaj wydzielić należy dwa rodzaje zbiorów. Jeden to dokumenty, a drugi – pliki utworzone przez programy naukowe.

W opisanej sytuacji skorzystamy z dostępnej na CHIP-CD aplikacji ABC Backup 2.0. Musimy najpierw zdefiniować osobne zadanie dla dokumentów i po jednym zadaniu dla plików tworzonych za pomocą każdego używanego programu. Klikając przycisk Add task, uzyskamy dostęp do okna Edit tasks. Na zakładce Project name określamy rodzaj zadania (

Select task Type

) jako Backup, jego nazwę (pole teks-towe

Task name

) i nazwę pliku, w którym archiwum zostanie zapisane (

File name

). Zakładka Selecting files pozwala dodać interesujące nas katalogi i pliki. Ustawienia na karcie Compression pozostawiamy bez zmian, a na zakładce Destination wybieramy miejsce docelowe dla archiwum na dysku lokalnym lub serwerze FTP. To drugie rozwiązanie gwarantuje większe bezpieczeństwo, gdyż kopiujemy dane na inny komputer i żadna awaria naszej maszyny nie spowoduje utraty archiwum. Jeżeli jednak wskażemy dysk lokalny, to należy pamiętać o przekopiowaniu danych na płyty CD/DVD. Zakładka Setting a schedule pozwala ustawić czasy archiwizacji. Kartę Other actions pozostawiamy bez zmian. Wystarczy już tylko zapisać zadanie za pomocą przycisku Save i – jeśli nie ustawiliśmy

Schedulera

– wystartować tworzenie kopii, używając polecenia Run task now .

2. Korzystam z programów magazynowych i księgowych. Jak uchronić tak cenne dane?

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na poufność danych, które chcemy archiwizować, aby zapobiec dostaniu się ich w ręce niepowołanych osób. Program Backup Manager Home Edition (patrz:

CHIP-CD

) oferuje dobry, 128-bitowy algorytm szyfrujący AES (Advanced Encryption Standard), który gwarantuje duże bezpieczeństwo danych. Po uruchomieniu programu należy kliknąć dostępny w jego głównym oknie przycisk Backup. Pojawi się czterokrokowy kreator umożliwiający utworzenie zadania (ang. job). W polu Job name podajemy nazwę projektu, a jego opis w polu Backup description. W drugim kroku (zmiany dokonujemy, klikając cyfrę 2 w menu Backup steps w lewej części okna aplikacji) wybieramy nośnik, na którym zapiszemy dane. Najlepiej zdecydować się na krążek CD-R/DVD-R/CD-RW/DVD-RW. Następnie pojawi się okno, w którym musimy wskazać pliki przeznaczone do archiwizacji. Zakładka My folders umożliwi zaznaczenie całego katalogu z programem. Najlepiej utworzyć kopię głównego katalogu programu magazynowego, gdyż często korzysta on z wieloplikowej bazy danych. W czwartym kroku z grupy opcji Security wybieramy zabezpieczenie danych algorytmem AES Ecription 128 oraz podajemy i potwierdzamy hasło (

Confirm password

Reklama

). Powinno być ono długie (minimum 8 znaków) i składać się z liter i cyfr. Pozostało już tylko zapisanie zadania za pomocą przycisku Save w menu Backup steps i uruchomienie backupu za pomocą przycisku Start backup .