Wielki Brat patrzy

Test programu Active WebCam 5.5

Active WebCam to idealne narzędzie dla Wielkiego Brata. Program współpracuje z cyfrowymi kamerami wideo wykorzystującymi port USB lub równoległy oraz innymi urządzeniami przechwytującymi, np. kartami TV, a także kamerami typu Network IP. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wita nas kreator zachęcający do skonfigurowania kamery lub szybkiego uruchomienia przekazu wideo za pośrednictwem strony WWW. Jest to możliwe nawet w wypadku, gdy nie mamy dostępu do serwera WWW. Active WebCam ma wbudowany moduł prezentujący obraz z kamery w formie interaktywnej witryny.

Active WebCam 5.5
Wymagania: Windows 9x/Me/2000/XP, ok. 16 MB na dysku
+ szyfrowanie klipów wideo, transmisja audio, wykrywanie ruchu
– mało czytelny interfejs użytkownika
Cena: 29 USD
www.pysoft.com

Program oferuje kilka sposobów przekazu wideo. Pierwszym z nich jest bezpośredni dostęp – użytkownicy łączą się z kamerą udostępnioną przez komputer, używając aplikacji Active WebCam. Drugim sposobem jest wykorzystanie wspomnianego modułu HTTP Server. Generuje on stronę WWW, za pośrednictwem której możliwy jest odbiór transmisji. Wreszcie funkcja FTP Uploadpozwala kopiować obraz z kamery na serwer wskazany przez użytkownika. AWC oferuje opcję detekcji ruchu, którą można powiązać z określoną akcją: na przykład rozpoczęciem kopiowania obrazu z kamery na serwer FTP, wysłaniem e-maila, odtworzeniem dźwięku, uruchomieniem określonej aplikacji lub zarejestrowaniem klipu wideo. Ponieważ Active WebCam może współpracować z nieograniczoną liczbą kamer, daje to dosyć spore możliwości wykorzystania programu np. w celu monitorowania sklepu, pokoju dziecka czy opuszczonego na czas wakacyjnego wyjazdu mieszkania.

Dzięki wbudowanemu edytorowi klipów przekonwertujemy pliki stworzone przez Active WebCam do formatu AVI lub MPEG. Zbiory w takim formacie nie mogą być jednak zaszyfrowane, jak to ma miejsce w przypadku natywnego formatu – AWLive. Program zapewnia aż trzy rodzaje szyfrowania mediów. Odtwarzanie zaszyfrowanych klipów możliwe jest tylko w dołączonej do pakietu aplikacji Active WebCam Player.