Na małym ekranie

Tworzenie portalu WAP

WAP, czyli Wireless Application Protocol, ma zasadniczą zaletę – może z niego korzystać niemal każdy właściciel współczesnego telefonu. Doceniają to autorzy stron WAP i przygotowują dla komórkowych internautów coraz ciekawsze oferty. Informacje o pogodzie, kursach walut, rozkładach jazdy pociągów i inne dane przydatne w terenie są już dostępne powszechnie.

Bramki WAP operatorów telefonii komórkowej pozwalają na to, aby strony WAP były umieszczone na zwyczajnym serwerze WWW – tym samym, z którego korzystamy, tworząc w języku HTML „zwykłe” strony internetowe. Wybór darmowych kont na różnych serwerach mamy spory, więc każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Jest bowiem zupełnie obojętne, gdzie umieścimy dokumenty WML. Trafiają one zawsze poprzez łącza internetowe na serwery operatora komórkowego, tam są konwertowane do postaci binarnej, a następnie przesyłane drogą radiową na telefony.

Zakładamy stronę

Przygotowanie własnego portalu WAP rozpoczniemy od założenia konta na serwerze WWW. Byłoby dobrze, gdyby serwer obsługiwał pliki WML, ale nie jest to absolutnie konieczne. Zostawiamy więc na razie komórkę w spokoju i siadamy przy pececie. Uruchomienie nowego konta sprowadza się przeważnie do wypełnienia formularza przygotowanego przez administratora serwera.

Następny krok to sporządzenie pierwszego pliku WML, opisującego stronę WAP. Możemy przy tym korzystać z wyspecjalizowanych edytorów wspomagających naszą pracę, ale w zupełności wystarczy także i systemowy Notatnik. Struktura dokumentu WML podlega pewnym rygorom, więc jeśli zależy nam na prawidłowym odczycie plików przez różne urządzenia, powinniśmy przestrzegać obowiązujących standardów. Na początku umieszczamy tzw. prolog:

<?xml version=”1.0″?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC „-//WAPFORUM//
DTD WML 1.1//EN”
„http://www.wapforum.org/DTD/
wml_1.1.xml”>

Są to deklaracje informujące o rodzaju dokumentu potrzebne do poprawnej pracy przeglądarek i bramek WAP. Dalej będzie się znajdowała treść naszego dokumentu. Umieścimy ją wewnątrz znaczników :

<wml>
<head>
<meta http-equiv=”content-type”
content=”text/vnd.wap.wml; charset=iso-8859-2″>
</head>

<card id=”karta1″ title=”Powitanie”>

Zawartość karty

</card>
</wml>

Jeśli chcemy, możemy też dodać w nagłówku

… definicję kodowania znaków. Teraz czas już na pierwszą kartę. Kartę? Tak, gdyż dokument WML powinniśmy traktować jak talię wielu kart, wyświetlanych osobno na ekranie telefonu.

Opis karty umieszczamy pomiędzy znacznikami <card>…</card>. Podajemy tam różne parametry, spośród których najważniejszym jest identyfikator ID, pozwalający odwoływać się do tej, a nie innej karty. Jeżeli w dokumencie WML umieścimy wpis id=”karta1″, to nasza karta będzie nosiła nazwę „karta1”. Dodatkowo podajemy tytuł, pokazywany w górnej linii wyświetlacza telefonu (np.

title = „Powitanie”

).

Formalności załatwione. Skoncentrujemy się teraz na zawartości karty, czyli na tym, co ma się pokazać na ekraniku komórki. Może to być tekst:

<p align=”center”>
Portal CHIP-a<br>
</p>

Napis wprowadzamy wewnątrz znaczników akapitu <p>…</p>. Nasz tekst zostanie wycentrowany (

align=”center”

), ale oczywiście możemy też go wyrównać np. do lewej strony (align=”left”) itd.

Trochę grafiki

A gdyby tak wyświetlić obrazek? Można to zrobić, ale pamiętajmy o niewielkich rozmiarach i rozdzielczości wyświetlaczy telefonów oraz specjalnym formacie WBMP, do którego trzeba przekonwertować grafikę. Posłużymy się albo odpowiednimi programami zamieniającymi zbiory GIF, JPG i BMP na pliki WBMP, albo sięgniemy po jakąś przeglądarkę grafik, obsługującą format „komórkowy”. Przygotowany zbiór należy skopiować na serwer, a w kodzie naszej karty umieścić odwołanie do grafiki:

<img src=”ch_logo.wbmp” alt=”Logo”>

Nazwą pliku jest w tym wypadku ch_logo.wbmp. Dodatkowy wpis alt=”Logo” to definicja alternatywnego tekstu, który zostanie wyświetlony wtedy, gdy pokazanie grafiki nie będzie możliwe (np. gdy obrazek nie został umieszczony na serwerze).

A teraz poskaczemy

Nie sposób pominąć zagadnień związanych z obsługą odnośników. Umieśćmy w zbiorze WML następujący wpis:

<a href=”info.wml”>Informacje</a><br>

W ten sposób wywołamy plik info.wml, zapisany w tym samym katalogu co zbiór, w którym umieścimy odnośnik. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby odwołać się do innego serwera lub innej strony. Trzeba jednak podać wtedy pełną ścieżkę dostępu, np.:

<a href=”http://jakis.serwer.pl/
info.wml”>Informacje</a><br>

Na koniec zapisujemy przygotowany kod, np. w pliku index.wml, i kopiujemy zbiór na serwer WWW. Teraz przyda się już telefon. Wpiszmy w jego przeglądarce WAP adres http://nasz.serwer.pl/index.wml. Na ekranie komórki powinniśmy zobaczyć przygotowaną przez nas stronę WAP. Wygląda ona jednak dosyć skromnie, więc bierzemy się za jej udoskonalanie.