Z palca będzie szybciej

Zawsze możesz uzupełnić standardowy zestaw skrótów klawiaturowych udostępnianych przez Okna. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację ZenKEY

Jeśli przyzwyczailimy się już do sterowania systemem operacyjnym i aplikacjami za pomocą klawiatury, nie da się wykluczyć, że standardowe skróty klawiaturowe przestaną nam wystarczać i zechcemy zdefiniować ich własny zestaw. Zrobimy to bez większego problemu – wystarczy skorzystać z programu ZenKEY, który zamieszczamy na CHIP-CD.

A to Polska właśnie

Po zainstalowaniu aplikacji zobaczymy w Zasobniku systemowym obok symbolu zegara nową ikonę. Gdy klikniemy ją lewym przyciskiem myszy, na ekranie pojawi się rozwijalne menu, przypominające nieco systemowe menu Start. Z jego poziomu będziemy mogli wywoływać programy albo komponenty Windows. Jednak nie o to nam chodzi – chcemy raczej zdefiniować własne skróty klawiaturowe.

Na początek musimy zająć się pewnym problemem: ZenKEY jest programem angielskim i został napisany na potrzeby użytkowników anglojęzycznych. Co z tego? Otóż autor aplikacji nie przewidział, że ktoś może używać skrótów [Alt]+[E], [Alt]+[C] albo podobnych i przyporządkował im takie operacje, jak np. otwieranie programu pocztowego bądź Panelu sterowania. Krótko mówiąc, zaraz po zainstalowaniu programu będziemy mieli kłopoty z wprowadzaniem polskich znaków diakrytycznych.

Zapewne zależy nam na tym, aby mieć dostęp do naszych „ogonków”. Wydajemy zatem komendę ZenKEY | Configure ZenKEY | Items. Odszukujemy w menu pozycje, którym przyporządkowane są skróty klawiaturowe służące do wpisywania polskich znaków diakrytycznych, likwidujemy zaznaczenie w polu Caption, naciskamy przycisk Apply i restartujemy program.

Sam kombinuj

Pora zdefiniować własne skróty. Załóżmy, że od dzisiaj chcemy wywoływać aplet Drukarki z Panelu sterowania za pomocą kombinacji klawiszy [Shift]+[Ctrl]+[P]. Wydajemy znowu polecenie ZenKEY | Configure ZenKEY i przechodzimy do sekcji Items. Na ekranie pojawi się okno podzielone na dwie części. Po lewej stronie, w sekcji ZenKEY Menu, odnajdujemy i zaznaczamy funkcję Windows System Folders | Printers. W prawej części okna klikamy przycisk Edit i z listy rozwijalnej Hotkeys wybieramy pozycje Shift+Ctrl oraz P. Naciskamy przycisk Test, aby sprawdzić, czy nasz skrót klawiaturowy działa. Powinniśmy zobaczyć okno apletu Drukarki. Wydajemy jeszcze komendę Done | Apply i na pytanie, czy zrestartować program ZenKEY (co jest niezbędne do zapamiętania wprowadzonych zmian), odpowiadamy Yes.

Gdybyśmy natomiast chcieli dodać skrót klawiaturowy wywołujący aplikację, której nie znajdziemy na liście ZenKEY, musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną pozycję menu w lewej części okna, np. My Programs, i tutaj z poziomu menu kontekstowego wydać komendę New Item. W polu File wpisujemy nazwę pliku wykonywalnego interesującego nas programu (wraz ze ścieżką dostępu). Później postępujemy tak samo jak w wypadku tworzenia skrótu klawiaturowego dla aplikacji umieszczonej na liście ZenKEY Menu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy dodać parametry uruchomieniowe programu. Wyszczególniamy je w polu Param.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.