Zawsze na czasie

Pracując z kilkoma komputerami, mamy problem z "rozjeżdżaniem się" zawartości książek adresowych, list Ulubionych itp. Na szczęście takie informacje łatwo można zsynchronizować

Oczywiście byłoby dziwne, gdyby pecety służbowy i domowy zawierały te same arkusze kalkulacyjne, dokumenty tekstowe i bazy danych. Jednak na ogół zależy nam, aby mieć pod ręką zestaw identycznych adresów e-mailowych i ulubionych odnośników zgromadzonych w przeglądarce WWW. Synchronizowanie takich informacji bywa kłopotliwe. Możemy przeprowadzać całą operację ręcznie, kopiując wiele plików na nośnik wymienny i przenosząc dane z jednej maszyny do drugiej, ale lepiej będzie rozejrzeć się za narzędziem ułatwiającym synchronizowanie informacji.

Konto tu, konto tam

Na CHIP-CD zamieszczamy aplikację BeInSync, dzięki której nie dopuścimy do „rozjechania się” danych na różnych komputerach podłączonych do Sieci. Wspomniane informacje to książki adresowe, zestawy Ulubionych Internet Explorera oraz inne kolekcje odsyłaczy lub pliki zgromadzone na dyskach.

Pracę z programem rozpoczynamy od założenia konta użytkownika pozwalającego identyfikować różne komputery. Taką operację przeprowadzamy tylko raz na jednym z naszych pecetów. Podczas instalacji BeInSynca na pozostałych maszynach musimy podać istniejące już login i hasło – właśnie te, które wprowadziliśmy na pierwszym pececie.

Teraz możemy przystąpić do synchronizowania informacji. Wydajemy polecenie Tools | Private Shares Wizard i naciskamy przycisk Next. Pojawi się okno, w którym zaznaczamy pola Contacts/Emails/Favorites i znowu klikamy Next. Teraz już trzeba tylko nacisnąć przycisk Finish i przesiąść się na drugi komputer. Tutaj, po podłączeniu się do Sieci, uruchomieniu BeInSynca i kliknięciu ikony View, zobaczymy listę kontaktów i Ulubionych, które przekazaliśmy z pierwszego peceta. Po przejściu do sekcji Status dowiemy się, czy udało nam się „uzgodnić” dane na obydwu komputerach – tutaj właśnie wyświetlana jest informacja o postępach synchronizacji.

Tylko Microsoft?

Postępując w opisany wyżej sposób, zsynchronizujemy Ulubione Internet Explorera albo książkę adresową Outlook Expressa. A co z osobami używającymi innych klientów e-mail i przeglądarek WWW? Im przyda się opcja wymiany plików między komputerami i przekazywanie zbiorów zawierających odnośniki internetowe, listy kontaktów itp. Z takiej funkcji skorzystamy na dwa sposoby. Pierwszym jest wydanie komendy Tools | Private Shares Wizard i wskazanie folderów, które chcemy synchronizować. Później postępujemy tak samo jak podczas wymiany książki adresowej.

Druga metoda polega na uruchomieniu kreatora Group Shares Wizard. W tym wypadku możemy zaprosić do wymiany danych innych użytkowników Sieci – nawet takich, którzy jeszcze nie zainstalowali BeInSynca. Wystarczy, że wybierzemy katalog, którego zawartość chcemy przesłać, naciśniemy przycisk Next i podamy adres e-mailowy osoby, z którą zamierzamy podzielić się danymi. Otrzyma ona list elektroniczny z propozycją zainstalowania programu i zsynchronizowania danych z naszym pecetem.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.