Żeby był jak Outlook

Usprawnianie pracy z Thunderbirdem

Dlaczego w Thunderbirdzie brakuje listy kontaktów takiej jak w Expressie? Z jakiej przyczyny nie wolno nam używać kilku podpisów, lecz mamy do dyspozycji tylko jedną sygnaturę? A gdy korzystamy ze skrótu klawiaturowego [Shift]+[Delete], nie jesteśmy pytani, czy naprawdę chcemy usunąć zaznaczone e-maile bez możliwości ich odzyskania. Czemu?

Odpowiedzi na te pytania są w gruncie rzeczy mało istotne. Wszystkie wymienione braki da się bowiem usunąć.

Wtyczka, to jasne

Oczywiście musimy sięgnąć po plug-iny. Zacznijmy od dodania do Thunderbirda listy kontaktów – właśnie takiej, jaką znamy z OE. Sprawę załatwi wtyczka Contacts Sidebar, którą znajdziemy na stronie addons.mozilla.org w sekcji Contacts. Gdy już przeprowadzimy czynności związane z instalacją, będziemy mogli włączać i wyłączać książkę adresową za pomocą klawisza [F4]. Nie zaszkodzi jeszcze zmienić ustawienia plug-ina. Po wydaniu polecenia Narzędzia | Rozszerzenia dwukrotnie klikamy pozycję Contacts Sidebar i w wyświetlonym okienku przechodzimy do sekcji Delete confirmation. Zaznaczamy tu opcję Always, dzięki czemu przed skasowaniem adresu z listy kontaktów zawsze będziemy pytani o potwierdzenie zamiaru jego usunięcia.

Pora zająć się podpisami. Gdy chcemy używać odmiennych sygnatur pod listami przeznaczonymi dla różnych odbiorców, musimy przede wszystkim przygotować zwykłe pliki tekstowe zawierające podpisy. Będziemy się między nimi przełączali dzięki wtyczce Signature Switch. Poszukajmy jej na stronie z plug-inami w sekcji Miscellaneous. Po zainstalowaniu dodatku i wywołaniu okna jego opcji naciskamy przycisk Nowa. Następnie podajemy nazwę sygnatury (np.

Prywatna

) i wskazujemy przygotowany wcześniej plik tekstowy zawierający dane, które zostaną użyte jako podpis. Później definiujemy np. sygnaturę

Służbowa

– i tak dalej. Teraz podczas pisania wiadomości będziemy mogli wydać komendę Opcje | Signature Switch i wskazać podpis, który powinien zostać umieszczony pod listem.

Na koniec zabezpieczmy się przed przypadkowym i bezpowrotnym usuwaniem listów na skutek nierozważnego używania skrótu klawiaturowego [Shift]+[Delete]. Tym razem skorzystamy z plug-ina Shift-Delete Controller. Skonfigurowanie wtyczki polega na wywołaniu okna jej opcji, uaktywnieniu przełącznika smart i wpisaniu liczby 0 w sekcji Ask before purging. Od tego momentu po użyciu kombinacji [Shift]+[Delete] Thunderbird poprosi nas o potwierdzenie chęci trwałego skasowania e-maila lub większej liczby odebranych przesyłek.