Turbo XP za darmo

Przyspieszanie i tuning Windows XP

Zbyt duże obciążenie systemu oraz częsta instalacja i deinstalacja oprogramowania powodują stopniowe, coraz bardziej widoczne, pogorszenie działania systemu. Dzięki nieujawnianym dotychczas trikom dotyczącym systemowego Rejestru oraz zastosowaniu bezpłatnych narzędzi przeznaczonych dla Windows, można w krótkim czasie poprawić wydajność używanego systemu.

Trzeba jednak pamiętać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo danych. Dlatego przed przystąpieniem do przyspieszania systemu należy zabezpieczyć zasoby zgromadzone na lokalnym dysku. Tym bardziej że prezentowane metody są związane z głęboką ingerencją w Windows, w związku z czym mogą być zagrożeniem dla danych.

Przyspieszanie gier komputerowych

Gry typu 3D-shooter, takie jak Quake 4, działają poprawnie głównie na komputerach o dużej wydajności. Aby prowadzić rozgrywki na pececie o przeciętnych parametrach, należy przyspieszyć jego działanie.

GameXP, bezpłatny anglojęzyczny program dostępny na stronie www.theorica.net/gamexp.htm, usunie problemy związane z brakiem płynnego wyświetlania gier. Aplikacja nie wymaga instalacji. Po uruchomieniu należy uaktywnić opcję Modify some default Windows Services to increase Speed i kliknąć Go To Warp Speed, aby dobrać ustawienia konfiguracyjne optymalne dla gier. Polecenie Windows default przywraca standardowe ustawienia systemu. Program pomaga również skorygować ustawienia DirectX i Direct3D.

Priorytety w menu kontekstowym

Często używanym programom można przypisać, w Menadżerze zadań, określony priorytet (m.in.

Wysoki, Czasu rzeczywistego, Powyżej normalnego, Normalny, Niski

). Jednak konieczność każdorazowego dopasowywania priorytetów do zadań aktualnie wykonywanych na komputerze jest uciążliwa.

Bezpłatny program XQDC X-Setup Pro, dostępny na stronie www.x-setup.net, jest narzędziem pozwalającym sprawnie zmieniać priorytety z poziomu menu kontekstowego. Po uruchomieniu programu należy aktywować widok Classic, a następnie wybrać

System | Advanced Performance Settings | Start High Priority Context Menu

. Tutaj należy aktywować opcję Enable command on context menu for EXE-Files i potwierdzić ustawienie, klikając Apply Changes. Odtąd daną aplikację będzie można uruchomić z wyższym priorytetem, klikając prawym przyciskiem myszy odpowiednią ikonę i wybierając ją z menu Start High Priority .

PORADA:

X-Setup Pro

oferuje dostęp do około 1800 ukrytych w systemie ustawień Windows. Mniej zaawansowanym użytkownikom do tuningu systemu radzimy wykorzystać zintegrowany kreator ustawień.

Przyspieszanie pobierania plików

Firma Microsoft za pomocą SP2 ograniczyła do dziesięciu liczbę użytkowników jednocześnie korzystających z usługi MSN, co zwiększyło bezpieczeństwo, lecz znacznie spowolniło wymianę plików. Przy użyciu łaty, która modyfikuje plik tcpip.sys, oraz dodatkowego wpisu w Rejestrze można zwiększyć limit ustalony przez Microsoft.

Plik EvID4226Patch223d-en.zip, pobrany ze strony www.lvllord.de/?lang=en&url=downloads&PHPSESSID=23ef826080f4f4b3135ca3c5b78f6c24, rozpakowujemy, a następnie uruchamiamy. Ukazuje się okno Wiersza polecenia z wyświetlonym pytaniem, czy limit połączeń powinien zostać zwiększony do 50. Aby wprowadzić tego typu zmianę, potwierdzamy, dwukrotnie naciskając klawisz [

Y

]. Następnie zamykamy okna dialogowe, klikając OK .

Takie działanie spowoduje prawdopodobnie uruchomienie skanera antywirusowego. Wynika to z faktu, że w podobny sposób instalują się w systemie trojany. Dlatego w takim wypadku należy zignorować ostrzeżenie i chwilowo wyłączyć używany program antywirusowy.

Poza instalacją wspomnianej łaty, konieczna jest także zmiana odpowiedniej wartości w systemowym Rejestrze, ponieważ w czasie instalacji SP2 został umieszczony wpis ograniczający liczbę połączeń. Standardowo zaś Windows XP umożliwia zrealizowanie aż 16 777 214 połączeń.

W celu wprowadzenia zmiany należy uruchomić Edytor rejestru regedit i przejść do klucza

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

, a następnie utworzyć nową wartość DWORD o nazwie TcpNumConnections. Po czym przyporządkować jej wartość

00fffffe

(heksadecymalną) względnie

16777214

(dziesiętną). Po restarcie komputera limit połączeń zostanie zwiększony.

Przyspieszenie uruchamiania programów: skrypt VBS

W celu przyspieszania dostępu do często używanej aplikacji, już podczas jej instalacji można uaktywnić opcję uruchamiania programu przy starcie Windows. Jednak spowolni to uruchamianie systemu. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie skryptu VBS (Visual Basic Script), przyspieszającego otwieranie danego programu. Aby przygotować odpowiedni skrypt, należy utworzyć w systemowym Notatniku następujący plik tekstowy:

Option Explicit
Dim objShell
Dim intDelay
intDelay = 30000
WScript.sleep intdelay
Set objShell = WScript.Create Object(„WScript.Shell”)
objShell.Exec („sciezka dostepu do pliku word.exe”)

Wartość podana jako intDelay określa, kiedy dana aplikacja ma zostać uruchomiona. Wpisywana jest tu wartość liczbowa w milisekundach. W podanym przykładzie MS Word będzie uruchamiał się po czasie 30 000 milisekund, czyli po 30 sekundach. Dla pozycji objShell.Exec skryptu podajemy ścieżkę dostępu do pliku word.exe i zapisujemy jako start.vbs. Dla zdefiniowania warunków uruchomienia innych programów należy dodać kolejne polecenia objShell.Exec .

! Uwaga:

Większość skanerów antywirusowych rozpoznaje skrypty VBS jako zagrożenie. Dlatego po wygenerowaniu przez skaner antywirusowy odpowiedniego ostrzeżenia, należy zezwolić na uruchomienie skryptu. Plik start.vbs kopiujemy do folderu Autostart. Przy kolejnym uruchomieniu aplikacja będzie aktywowana z opóźnieniem, ale Windows XP będzie natychmiast gotów do pracy.