Microsoft oferuje alternatywę dla internetowej technologii Flash

Chcąc zobaczyć w Internecie więcej niż tylko statyczne strony internetowe, musimy wykorzystać dodatkową wtyczkę, jak na przykład Flash firmy Adobe. Technologia Flash umożliwia twórcom wstawienie w tekst znajdujący się na stronie internetowej zarówno interaktywnych elementów, jak i animacji. Wtyczkę Adobe Flash znajdziemy w ponad 98% komputerów podpiętych do Sieci; wynika to między innymi z braku godnej uwagi alternatywy. Zdaniem Microsoftu, dzięki stworzonej ostatnio platformie Silverlight, taki stan rzeczy to już przeszłość, ma ona bowiem funkcjonalnością przewyższać konkurenta z Adobe.
Wtyczka Microsoftu, która dotychczas była znana pod nazwą Windows Presentation Foundation Everywhere (WPF/E), ma działać na najpopularniejszych przeglądarkach oraz różnych platformach sprzętowych. Silverlight ma być podstawą umożliwiającą dostarczanie treści do serwisów i aplikacji internetowych następnej generacji (określanych jako Rich Interactive Applications, w skrócie RIA). Przykładem tego jest służący do gromadzenia i udostępniania online cyfrowych zdjęć serwis Flickr.

Najlepsze strony internetowe wykorzystujące już teraz technologię Silverlight
Przedstawiciele Microsoftu powinni szczerze przyznać: znacznej poprawy wyglądu w porównaniu z konkurencyjną technologią Flash na stronach internetowych z Silverlight nie zauważymy. Możemy się sami o tym przekonać. Przykłady znajdziemy na silverlight.net.

BAZA DANYCH Media Center Microsoftu zawiera zintegrowany odtwarzacz aplikacji Silverlight. GRY Program Sprawl równie dobrze mógł zostać uruchomiony przy użyciu wtyczki Adobe flash, jednak różnicy nie zobaczymy. FILMY twentieth century fox jest jedną z nielicznych wytwórni filmowych, które już teraz wykorzystują Silverlight.

Tworzenie: Dwa narzędzia podstawą sukcesu
Aplikacje Web 2.0, na przykład Google Maps, wykorzystują język programowania AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Pojawienie się AJAX-a umożliwiło użytkownikom o wiele większą interakcję ze stronami internetowymi, wykraczającą poza samo klikanie odnośników internetowych. Nie ma jednak róży bez kolców – rewolucyjne rozwiązanie sprawia pewne kłopoty twórcom stron internetowych. Po stworzeniu przez projektantów układu strony internetowej programiści muszą zamienić projekt na kod maszynowy. W tym procesie dochodzi do licznych nieporozumień. Dodatkowym utrudnieniem staje się fakt, że ani żaden projektant nie ma zamiaru uczyć się programowania, ani programiści nie myślą o zabieraniu się za projektowanie wyglądu strony. W związku z tym Microsoft postanowił stworzyć platformę, która będzie się składała z dwóch oddzielnych narzędzi.
Dla programisty: Z myślą o twórcach kodu Microsoft postawił, w przypadku platformy Silverlight, na znane otoczenie Visual Studio. Programiści mogą wykorzystywać dowolny język z dostępnych na platformie.NET, np. JavaScript, Ruby, Python, C# oraz Visual Basic.NET. Nowy pakiet Visual Studio o nazwie kodowej Orcas zawiera wszystkie niezbędne biblioteki oraz klasy programistyczne umożliwiające tworzenie aplikacji dla Silverlight.
Dla projektanta: Koniec męczenia się z programowaniem w przypadku platformy Silverlight. Projektanci wykorzystują Microsoft Expression Blend. Narzędzie jest jednym ze składników pakietu Expression Studio. Korzystając z aplikacji, mamy duże możliwości kształtowania strony, jak ustalanie przejść tonalnych czy elementów wektorowych. Możemy grafikę bezstratnie przeskalowywać; dzięki takiemu rozwiązaniu jako projektanci nie jesteśmy skazani na tworzenie oddzielnych grafik dla różnych rozdzielczości. Taką możliwość oferowała już konkurencyjna platforma firmy Adobe. Nawet tworzenie animacji na podstawie osi czasu trwa nie dłużej niż kilka kliknięć myszką. A najlepsze jest to, że Expression Blend zajmuje się konwersją informacji graficznych do kodu dla pakietu Visual Studio, a następnie dołącza je do już istniejącego projektu. Dzięki temu programista jest w stanie wykorzystać dane natychmiast, bez konieczności wstępnej obróbki.
W przypadku konkurencyjnego Adobe Flash zadanie to jest bez porównania trudniejsze. Projektant musi tutaj być alfą i omegą: zarówno programistą, jak i twórcą układu strony. Wszystko odbywa się za pośrednictwem narzędzia o nazwie Actionscript, które bazuje na języku Flash. Dodatkowa wada: programista musi z projektantem częściej wymieniać się informacjami dotyczącymi ostatecznego wyglądu strony internetowej. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, gdy projektant stworzy rewelacyjne grafiki, które na gotową stronę nie mieszczą się (dodatkowe informacje zamieszczamy w ramce).

Kompatybilność: Największa zaleta Silverlight
Jądro Silverlight bazuje na XAML (eXtensible Application Markup Language) oraz.NET Framework. Dzięki temu twórcy są w stanie wykorzystywać dotychczas posiadane umiejętności oraz wiedzę. Nowością jest dodane narzędzie Microsoft Expression Media Encoder, które potrafi przygotować cyfrowy film wideo do umieszczenia na stronie internetowej. Możemy wybierać pomiędzy formatami kodowania AVI oraz QuickTime. Po wyborze formatu film zostanie za pomocą Expression Media Encoder skonwertowany do pliku WMV (Windows Media Video). Koder zostanie jeszcze w tym roku za darmo udostępniony. Aplikacje tworzone w Silverlight bazują głównie na formacie wideo Microsoftu. Przyczyna tego jest prosta: Silverlight już od początku wyposażono w DRM, dzięki czemu potrafi odtworzyć treści zgodne ze standardem Microsoftu PlayReady – zarówno pod systemem Windows, jak i Mac OS.

Kolejna zaleta: Większa wydajność dla użytkownika końcowego
Nikt, kto spotkał się już z animacjami Flash, nie będzie zaskoczony, korzystając z platformy Silverlight. Dla użytkownika różnice pomiędzy stronami obsługiwanymi przez wtyczki Adobe czy Microsoftu są minimalne. Produkt z Redmond ma dużą przewagę nad konkurencyjną wtyczką Flash pod względem szybkości działania. Wtyczka Silverflash już teraz, choć znajduje się w fazie beta, jest zdecydowanie szybsza od konkurenta. Przyczynę tego należy upatrywać przede wszystkim w zastosowanym sposobie programowania. Podczas gdy wtyczka Adobe generowanie strony internetowej zrzuca na barki przeglądarki, wtyczka Silverlight sama w znacznym stopniu za owo generowanie odpowiada. Jest to wyjątkowo odczuwalne w przypadku aplikacji Java oraz AJAX. Microsoft dołożył starań nawet w kwestii rozmiaru pliku: cała biblioteka Silverlight wraz z wtyczką została umieszczona w pliku o rozmiarze około 2 megabajtów. Rozwijana na przełomie lat konkurencyjna wtyczka Flash też nie jest o wiele mniejsza.
Wtyczkę, która jest oferowana do Internet Explorera 6 i 7, Firefoksa 1.5.0.8 oraz 2.0.x, jak również do komputerów Macintosh z przeglądarką Safari 2.0.4, pobierzemy ze strony www.microsoft.com/silverlight.

Podsumowanie: Silverlight ma przyszłość
Wtyczka Adobe Flash jest aktualnie zainstalowana na niemal wszystkich komputerach podłączonych do globalnej Sieci, ale należy spodziewać się poważnej konkurencji ze strony Microsoftu. Summa summarum dla nas, użytkowników końcowych, nie ma znaczenia, która technologia zostanie przeforsowana – w zasadzie obydwie oferują podobną funkcjonalność.
Inaczej wygląda sprawa w przypadku twórców. Projekt tworzony w Silverlight może być jednocześnie otwarty zarówno w Visual Studio przez programistę modyfikującego kod, jak i projektanta, który w Microsoft Expression może dopasowywać elementy graficzne. W przypadku konkurencyjnej platformy Flash zarówno programista, jak i projektant wykorzystują ten sam program, w efekcie za każdym razem muszą się zapoznać z całym otoczeniem. Zalety platformy Silverlight już zostały przez firmy zauważone. Grupa Universal Music jest jednym z pierwszych gigantów rynku, który postanowił wykorzystać to narzędzie.
Microsoft może zapewnić wygraną platformie Silverlight poprzez swoją pozycję na rynku. Wystarczy, że gigant z Redmond zintegruje wtyczkę z systemem operacyjnym. Nie trzeba będzie wówczas pobierać specjalnej wtyczki z Internetu, która umożliwi oglądanie ruchomych obrazków czy animacji w Sieci. Najpierw jednak musi Microsoft pokonać jeszcze jedną przeszkodę: Unię Europejską. Ta bowiem może zabronić integracji Silverlight z systemem operacyjnym.

info: www.microsoft.com