Urodzeni z myszką w ręku i… zagrożeni

Dzieci znajdują online przyjaciół, ale także treści zupełnie dla nich nieprzeznaczone. CHIP pokazuje, jak chronić najmłodszych przed "złym" Internetem.

Internet ma wiele do zaoferowania najmłodszym. Niestety, oprócz pożytecznych treści czy przyjemnej rozrywki, dzieci spotykają się w Sieci z niebezpiecznym treściami.

Najnowsze dane są zatrważające. Z badania Fundacji Dzieci Niczyje i zespołu badawczego Gemius S.A. przeprowadzonego w 2007 roku wynika, że co drugi młody człowiek (52% ankietowanych) miał do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub przez telefon komórkowy.

Ponad połowa osób (57%) w wieku 12–17 przynajmniej raz znalazła się na zdjęciach wykonanych wbrew ich woli i opublikowanych w Sieci, a 14% dzieci zgłosiło przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu lub telefonów komórkowych kompromitujących je materiałów. Rosnąca popularność serwisów społecznościowych i komunikatorów pokazuje, że młodzi ludzie dość beztrosko traktują udostępnianie swoich danych osobom poznanym w Sieci. 45% ankietowanych dzieci podała obcym internautom np. swój numer telefonu. Jedynym sposobem na zmianę tego stanu rzeczy jest świadome używanie nowych technologii. Nie chodzi tutaj tylko o dzieci, ale przede wszystkim o ich rodziców i nauczycieli, których brak wiedzy, jak pomóc dzieciom, jest największym niebezpieczeństwem.

Poprawieniu świadomości mają służyć działania edukacyjne prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach kampanii „Dziecko w Sieci”.

Przygotowywane na jej potrzeby materiały multimedialne, kursy e-learningowe i scenariusze zajęć dla uczniów, to propozycje dla rodziców i nauczycieli. Podobna oferta edukacyjna skierowana jest też do dzieci np. w portalu Sieciaki.pl, gdzie najmłodsi uczą się poprawnych wzorców korzystania z Sieci.

Fundacja od ponad roku prowadzi także serwis helpline.org.pl (tel. 0 800 100 100), który oferuje bezpłatną pomoc, gdy dziecko będzie czuło się zagrożone. Szkodliwe treści czy internetowe incydenty naruszające polskie prawo można także zgłaszać poprzez witrynę dyzurnet.pl.

Piotr Pysiak z Microsoft Polska, zajmujący się m.in. bezpieczeństwem w IT, przypomina o możliwości wykorzystywania mechanizmów Ochrony rodzicielskiej wbudowanych w system Windows Vista (www.microsoft.com/poland/technet/article/art0085_01.mspx), dzięki którym rodzic może kontrolować czas spędzany przez dziecko przy komputerze, używane przez niego programy czy odwiedzane strony. Jednak za najważniejsze z zabezpieczeń Pysiak uważa, z czym trudno się nie zgodzić, rozmowę rodziców z dzieckiem.

Oprogramowanie filtru

W ramach programu „Safer Internet” NASK przy współpracy z CERT Polska przygotował raport „Jak skutecznie filtrować zawartość Internetu”. W obszernym dokumencie zaprezentowane zostały rezultaty testów mechanizmów filtrowania treści wbudowanych w przeglądarki, a także 8 programów filtrujących stworzonych z myślą o polskim odbiorcy. Pełny raport znajduje się pod tym adresem

Ważne strony!

CHIP przedstawia najważniejsze polskie strony poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Strony dla dzieci pokażą najmłodszym, jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Strony dla rodziców to zbiór informacji dla dorosłych.

Edukacja dzieci i rodziców jest konieczna

Czy w Polsce Internet jest dużym zagrożeniem dla najmłodszych?

Tak. Skala problemu rośnie wraz z większą dostępnością Internetu dla dzieci i młodzieży i rozwojem możliwości, które dają media elektroniczne. W ostatnim czasie coraz bardziej aktualnym problemem w Polsce staje się przemoc rówieśnicza w Sieci.

Jaki mają Państwo sposób na ochronę dzieci?

Po pierwsze trzeba uświadamiać dzieciom, rodzicom i nauczycielom, że Internet może być dla dzieci zagrożeniem. Temu służy prowadzona przez nas na dużą skalę kampania społeczna „Dziecko w Sieci”. Akcje medialne prowadzone w ramach kampanii mają uświadomić skalę i specyfikę zagrożeń.

Jaka jest świadomość problemu u polskich rodziców?

Rodzice często nie poświęcają dzieciom wystarczająco dużo uwagi. Badania pokazują, że ok. 30% rodziców nie potrafi wskazać zagrożeń związanych z Internetem, a regularne zainteresowanie aktywnością własnych dzieci w Internecie wykazują jedynie nieliczni. Zwiększenie świadomości rodziców i pokazanie im ich roli w zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa postrzegamy jako jeden z ważniejszych elementów naszych działań.

Czy współpracujecie z firmami w tworzeniu filtrów zabezpieczających przed „złymi” treściami?

Nie. Zajmujemy się natomiast analizą skuteczności tych narzędzi. Podkreślamy jednak, że nie są w pełni skuteczne i nie wyręczą rodziców w opiece nad dziećmi. Współpracujemy z dostawcami usług internetowych w zakresie usuwania np. ośmieszających materiałów, zgłaszanych przez dzieci do prowadzonego przez nas helpline.org.pl. Współpracujemy z policją i innymi instytucjami w zakresie zwalczania nielegalnych treści w Sieci.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.