Urodzeni z myszką w ręku i… zagrożeni

Internet ma wiele do zaoferowania najmłodszym. Niestety, oprócz pożytecznych treści czy przyjemnej rozrywki, dzieci spotykają się w Sieci z niebezpiecznym treściami.

Najnowsze dane są zatrważające. Z badania Fundacji Dzieci Niczyje i zespołu badawczego Gemius S.A. przeprowadzonego w 2007 roku wynika, że co drugi młody człowiek (52% ankietowanych) miał do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub przez telefon komórkowy.

Ponad połowa osób (57%) w wieku 12–17 przynajmniej raz znalazła się na zdjęciach wykonanych wbrew ich woli i opublikowanych w Sieci, a 14% dzieci zgłosiło przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu lub telefonów komórkowych kompromitujących je materiałów. Rosnąca popularność serwisów społecznościowych i komunikatorów pokazuje, że młodzi ludzie dość beztrosko traktują udostępnianie swoich danych osobom poznanym w Sieci. 45% ankietowanych dzieci podała obcym internautom np. swój numer telefonu. Jedynym sposobem na zmianę tego stanu rzeczy jest świadome używanie nowych technologii. Nie chodzi tutaj tylko o dzieci, ale przede wszystkim o ich rodziców i nauczycieli, których brak wiedzy, jak pomóc dzieciom, jest największym niebezpieczeństwem.

Poprawieniu świadomości mają służyć działania edukacyjne prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach kampanii „Dziecko w Sieci”.

Przygotowywane na jej potrzeby materiały multimedialne, kursy e-learningowe i scenariusze zajęć dla uczniów, to propozycje dla rodziców i nauczycieli. Podobna oferta edukacyjna skierowana jest też do dzieci np. w portalu Sieciaki.pl, gdzie najmłodsi uczą się poprawnych wzorców korzystania z Sieci.

Fundacja od ponad roku prowadzi także serwis helpline.org.pl (tel. 0 800 100 100), który oferuje bezpłatną pomoc, gdy dziecko będzie czuło się zagrożone. Szkodliwe treści czy internetowe incydenty naruszające polskie prawo można także zgłaszać poprzez witrynę dyzurnet.pl.

Piotr Pysiak z Microsoft Polska, zajmujący się m.in. bezpieczeństwem w IT, przypomina o możliwości wykorzystywania mechanizmów Ochrony rodzicielskiej wbudowanych w system Windows Vista (www.microsoft.com/poland/technet/article/art0085_01.mspx), dzięki którym rodzic może kontrolować czas spędzany przez dziecko przy komputerze, używane przez niego programy czy odwiedzane strony. Jednak za najważniejsze z zabezpieczeń Pysiak uważa, z czym trudno się nie zgodzić, rozmowę rodziców z dzieckiem.

Oprogramowanie filtru

W ramach programu „Safer Internet” NASK przy współpracy z CERT Polska przygotował raport „Jak skutecznie filtrować zawartość Internetu”. W obszernym dokumencie zaprezentowane zostały rezultaty testów mechanizmów filtrowania treści wbudowanych w przeglądarki, a także 8 programów filtrujących stworzonych z myślą o polskim odbiorcy. Pełny raport znajduje się pod tym adresem

Ważne strony!

CHIP przedstawia najważniejsze polskie strony poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Strony dla dzieci pokażą najmłodszym, jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Strony dla rodziców to zbiór informacji dla dorosłych.

Edukacja dzieci i rodziców jest konieczna

Czy w Polsce Internet jest dużym zagrożeniem dla najmłodszych?

Tak. Skala problemu rośnie wraz z większą dostępnością Internetu dla dzieci i młodzieży i rozwojem możliwości, które dają media elektroniczne. W ostatnim czasie coraz bardziej aktualnym problemem w Polsce staje się przemoc rówieśnicza w Sieci.

Jaki mają Państwo sposób na ochronę dzieci?

Po pierwsze trzeba uświadamiać dzieciom, rodzicom i nauczycielom, że Internet może być dla dzieci zagrożeniem. Temu służy prowadzona przez nas na dużą skalę kampania społeczna „Dziecko w Sieci”. Akcje medialne prowadzone w ramach kampanii mają uświadomić skalę i specyfikę zagrożeń.

Jaka jest świadomość problemu u polskich rodziców?

Rodzice często nie poświęcają dzieciom wystarczająco dużo uwagi. Badania pokazują, że ok. 30% rodziców nie potrafi wskazać zagrożeń związanych z Internetem, a regularne zainteresowanie aktywnością własnych dzieci w Internecie wykazują jedynie nieliczni. Zwiększenie świadomości rodziców i pokazanie im ich roli w zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa postrzegamy jako jeden z ważniejszych elementów naszych działań.

Czy współpracujecie z firmami w tworzeniu filtrów zabezpieczających przed „złymi” treściami?

Nie. Zajmujemy się natomiast analizą skuteczności tych narzędzi. Podkreślamy jednak, że nie są w pełni skuteczne i nie wyręczą rodziców w opiece nad dziećmi. Współpracujemy z dostawcami usług internetowych w zakresie usuwania np. ośmieszających materiałów, zgłaszanych przez dzieci do prowadzonego przez nas helpline.org.pl. Współpracujemy z policją i innymi instytucjami w zakresie zwalczania nielegalnych treści w Sieci.