Nieoczekiwana zamiana miejsc - teraz wytwórnie pełnią rolę oskarżonych o piractwo

Polska na czele w rankingach piractwa komputerowego

Piractwo

Polscy użytkownicy Internetu bardzo chętnie udostępniają pirackie pliki do ściągnięcia w sieciach P2P – wynika z „Raportu na temat gospodarki czarnorynkowej” przygotowanego przez firmę Symantec. Polska zajęła 6. miejsce w światowym rankingu ilości udostępnianych plików (5% wszystkich udostępnień), wyprzedzając takie kraje, jak: Francja, Szwecja, Holandia i Australia. Przed Polską znalazły się: USA (19%), Wielka Brytania (7%), Kanada (6%), Hiszpania (5%) oraz Brazylia (5%).

Najczęściej udostępnianą aplikacją są gry na komputery PC, które stanowią aż 49% wszystkich nielegalnych programów w sieci BitTorrent. Gdyby oszacować wartość wszystkich nielegalnych gier w tej sieci P2P w okresie trzech miesięcy, to wyniosłaby ona ponad 8 milionów dolarów. Duży wkład w upowszechnianiu pirackich gier mają także Polscy użytkownicy. Aż 8% wszystkich udostępnianych plików z grami PC pochodzi z Polski, co daje nam drugie miejsce na świecie! Na pierwszym miejscu znalazły się Stany (14%), na trzecim Brazylia (7%).

Firma Symantec obserwowała sieć BitTorrent oraz transfer pirackimi plikami w okresie trzech miesięcy – od lipca do września 2008 roku.