Stabilna synchronizacja zewnętrznego urządzenia z Media Playerem 11

Windows XP, Vista

Do rozwiązania tego problemu potrzebna będzie oferowana przez Microsoft poprawka, odrębna dla każdego systemu operacyjnego. Poszukiwanie odpowiedniego hotfiksa na stronie Microsoftu nie przyniesie efektu, bowiem można go znaleźć tylko, podając pełny adres, ze wszystkimi podkatalogami. Łatkę do Windows XP znajdziemy pod adresem http://download.microsoft.com/download/e/1/f/e1fc9a52-a01a-40f1-938a-93f3fc85fa71/windowsmedia11-kb935551-x86-intl.exe. Użytkownicy Visty powinni wejść na stronę http://download.microsoft.com/download/6/C/1/6C159992-4571-4182-8F9C-7C265D48D0CF/Windows6.0-KB935551-v2-x86.msu. Warto wiedzieć, że te hotfiksy nie wchodzą w skład automatycznie instalowanych aktualizacji Windows.

Przed instalacją łatki należy zamknąć Media Playera, aby jego pliki mogły zostać zmodyfikowane. Następnie po prostu wykonujemy kolejne kroki instalacji.

Wyjaśnienie:

Przyczyną problemu był prawdopodobnie błąd w Windows Media Playerze 11. Podczas synchronizacji, w której wymienia się znaczną ilość danych, program nie udostępnia we właściwy sposób obiektu »IRAPIStream«.