Korzystanie z kilku wersji aplikacji bez uruchamiania się kreatora instalacji

Word XP, 2003, 2007

Denerwujące zachowanie kreatora instalacji możemy zablokować poprzez modyfikację kilku wpisów w Rejestrze systemowym.

W tym celu uruchamiamy Edytor Rejestru, a następnie przechodzimy do klucza »HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office«. Teraz przechodzimy do odpowiedniego podklucza, który zmienia się wraz z wersją Worda, przykładowo »12.0« dla Worda 2007, »11.0« dla Worda 2003 i tak dalej. Następnie przechodzimy do klucza »Word\Options«. Tutaj klikamy w prawej części okna i za pomocą polecenia »Edycja | Nowy | Wartość DWORD« tworzymy wpis »NoReReg«, który następnie otwieramy, dwukrotnie go klikając. »Dane wartości« dla klucza zmieniamy na »1«, po czym potwierdzamy modyfikację, klikając przycisk »OK«. Proces ten powtarzamy w tych samych podkluczach pozostałych wersji Worda.

Wskazówka:

Dzięki tej modyfikacji możemy równolegle korzystać z kilku wersji pakietu Office, zwróćmy jednak uwagę na kilka szczegółów. Zasadniczo powinniśmy wersje pakietu instalować w kolejności od najstarszej do najnowszej, bo to pozwoli nam uniknąć konfliktów związanych z wykorzystaniem wspólnych komponentów.