Index Copernicus

Nowe internetowe narzędzia dla naukowców

Pod koniec stycznia ma ruszyć nowa wersja internetowego globalnego systemu współpracy naukowej www.indexcopernicus.com , oferującego narzędzia do porządkowania i oceny zasobów naukowych.

Interaktywna platforma pozwoli na międzynarodową współpracę badaczy, komercyjne wykorzystanie zasobów nauki oraz monitoring osiągnięć naukowych i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na badania. Nowy serwis, będący rozwinięciem obecnego, będzie charakteryzował się uproszczoną konstrukcją profili naukowych i sposobem ich tworzenia, nowym interfejsem graficznym, funkcjami ułatwiającymi współdzielenie wiedzy, systemem porządkowania zgromadzonych informacji i możliwością poddania się weryfikacji uproszczoną oceną dorobku naukowego bazującą na publikacjach.

Z ankiety i badań, jakie prowadzono wśród obecnych użytkowników IC w październiku 2008r. wynika, że większość czasu spędzanego w Internecie przez naukowców przeznaczona jest na wyszukiwanie, gromadzenie oraz współdzielenie prac naukowych, pomocnych w aktualnie prowadzonych badaniach naukowych, jak również wyszukiwanie współbadaczy do konkretnych projektów. Wychodząc naprzeciw potrzebom naukowców, nowy serwis, dzięki automatycznym mechanizmom wyszukiwania i kategoryzacji publikacji naukowych, znacząco uprości tworzenie baz danych prac naukowych niezbędnych do realizacji konkretnych projektów. Użytkownicy serwisu będą mogli między innymi korzystać z kontekstowego wyszukiwania informacji, a nowy moduł Partner Search Facilitator (PSF) pozwoli automatycznie wyszukać naukowców najlepiej spełniających kryteria projektów badawczych.

Podczas identyfikacji kluczowych naukowców moduł PSF, stworzony na zamówienie Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego, będzie korzystał ze zindeksowanych zasobów Index Copernicus i unikalnego systemu automatycznej oceny naukowców. Zasoby IC zostaną również wykorzystane do opisywania Centrów Badawczych funkcjonujących w 37 krajach Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.