Panasonic i SANYO
Panasonic rozpocznie udział w przetargu na wszystkie akcje SANYO

Panasonic i SANYO partnerami

Panasonic rozpocznie udział w przetargu na wszystkie akcje SANYO (włączając w to akcje zwykłe, preferowane akcje klasy A oraz preferowane akcje klasy B) kiedy tylko spełnione zostaną niezbędne krajowe i międzynarodowe wymagania i regulacje. Cena akcji wyniesie 131 jenów za zwykłą akcję oraz 1 310 jenów za preferowaną akcję klasy A oraz B. Panasonic otrzymał opinię Merrill Lynch Japan Securities, zgodnie z którą przy utrzymaniu pewnych założeń, te ceny zakupu są, z finansowego punktu widzenia, korzystne dla Panasonic. Minimalna liczba akcji możliwych do zakupu w przetargu to większość wyemitowanych przez Sanyo akcji (wyłączywszy akcje własne będące w posiadaniu SANYO oraz z założeniem przekształcenia akcji preferowanych klasy A i B w zwykłe akcje). Zakup nie dojdzie do skutku jeśli ilość akcji w ofercie sprzedaży będzie mniejsza niż minimalna liczba akcji w ofercie zakupu. W wypadku gdy liczba akcji wystawionych na sprzedaż przewyższa minimalna liczbę akcji w ofercie  zakupu, wszystkie akcje zostaną zakupione.