Galera
Galera waży 7 ton

Polska na 11 pozycji listy TOP500 superkomputerów

Superkomputery

Najwyższą, 68 pozycję zajmuje klaster Galera działający w TASK-u (Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa na Politechnice Gdańskiej). System ten odnotował spadek z 45 miejsca, na którym uplasował się w czerwcu b.r.  Dalej, na pozycji 221 pojawił się klaster Nautilus uruchomiony w ICM-ie (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego na Uniwersytecie Warszawskim), na 331 – klaster Zeus z ACK Cyfronet AGH (Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie), na 337 – instalacja w PCSS-ie (Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe). Poza wymienionymi systemami obliczeniowymi na liście znalazły się również: na pozycji 372 – platforma znanego portalu nasza-klasa.pl i wreszcie na 495 – infrastruktura QXL właściciela między innymi allegro.pl.  Duży przyrost wydajnych systemów spowodował, że z listy – niestety – spadł klaster Nova pracujący w WCSS-ie (Wrocławskie Centrum Sieciowo – Superkomputerowe).

Polska statystyka listy TOP500 wygląda następująco:

  • 83% naszych klastrów wyposażona jest w procesory Intel z rodziny EM64T (w świecie zaś odsetek ten wynosi 74%)
  • 17% polskich klastrów używa architektury Power firmy IBM (na świecie jest to 12%)
  • 33% naszych systemów wykorzystywanych jest w przemyśle (na całej liście odsetek ten wynosi 61%)
  • 83% polskich systemów zbudowanych jest w oparciu o serwery blade (na świecie odsetek ten w tej chwili wynosi 68% i bardzo szybko rośnie)
  • 67% zainstalowanych w naszym kraju systemów wyprodukowanych zostało przez HP, a 17% przez IBM, 16 % Actina.