Szybka i bezpieczna naprawa uszkodzonego systemu operacyjnego po błędnym ostrzeżeniu o zagrożeniu wirusami.

Windows XP

Usunięty plik przywrócimy, korzystając z konsoli odzyskiwania. W tym celu należy uruchomić komputer

z płyty z instalatorem Windows XP umieszczonej w napędzie CD/DVD. Podczas uruchamiania komputera napęd CD/DVD musi zostać ustawiony w BIOS-ie jako pierwszy napęd bootujący. Gdy w trakcie uruchamiania komputera z płyty instalatora zobaczymy ekran powitalny, wciskamy [R], co uruchomi konsolę. W przypadku maszyny z kilkoma systemami operacyjnymi wybieramy instalację Windows XP, którą chcemy naprawić. Teraz wpisujemy hasło administratora i naciskamy klawisz [Enter].  W wersji Home domyślnie hasło nie jest ustawione. Wprowadzamy następujące polecenia:

cd windows\system32
ren user32.dll user32.bak

Teraz musimy skopiować oryginalny plik z płyty instalatora do folderu System32. Robimy to nastęującym poleceniem:

expand [X]:\i386\user32.dll
[C:\Windows]\system32\user32.dll

[X] oznacza literę napędu optycznego, [C:\Windows] oznacza ścieżkę dostępu do partycji i głównego folderu instalacji systemu Windows. Wpisujemy jeszcze polecenie:

exit

po czym kończymy operację, naciskając [Enter], i ponownie uruchamiamy komputer.