znajdowanie zaawansowane outlook
Stosując operatory w generatorze zapytań odnajdziemy zawieruszone emaile.

Szybsze odnajdywanie wiadomości dzięki powiązanemu wyszukiwaniu

Outlook 2000, XP, 2003, 2007

Outlook już od wersji 98 zawiera również inny wariant funkcji wyszukiwania, która obsługuje tak czasem potrzebne, logiczne powiązanie LUB dla kilku warunków. Funkcja ta jest jednak schowana i musimy ją najpierw aktywować za pomocą Edytora Rejestru.

Włączenie funkcji QueryBuilder:

Po uprzednim zamknięciu Outlooka uruchamiamy Edytor Rejestru. W edytorze przechodzimy do klucza »HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice«. Następnie zależnie od naszej wersji pakietu Office wybieramy podklucz o numerze od »8.0« do »12.0«, odpowiednio dla Outlooka 98 do 2007. Przechodzimy do klucza »Out-look« i tutaj za pomocą polecenia »Edycja | Nowy | Klucz« tworzymy nowy wpis »QueryBuilder«. Nie musimy w nim ustalać żadnej konkretnej wartości. Zamykamy Edytor Rejestru i ponownie uruchamiamy klienta email.

Uruchomienie wyszukiwania:

Zależnie od wersji wybieramy w menu polecenie »Narzędzia | Wyszukiwanie błyskawiczne | Znajdowanie zaawansowane« lub »Narzędzia | Znajdowanie zaawansowane«. Teraz przechodzimy do nowej zakładki »Konstruktor kwerend«. Obsługa jest podobna do znanej nam z karty »Zaawansowane«. W tym przypadku mamy jednak możliwość wykonania wyszukiwania z warunkiem LUB (OR) oraz mieszanych.

Wykonanie powiązanego wyszukiwania:

Pokażemy na przykładzie, jak wyszukać wszystkie wiadomości, które wymagają potwierdzenia odbioru oraz których nadawcą był Nowak lub takie, które pochodzą z konta GMX.

Najpierw w dolnej części okna definiujemy odpowiednie kryteria. W tym celu klikamy przycisk »Pole« i wybieramy »Wszystkie pola poczty | Wymagane potwierdzenie«. Wartość pola »Warunek« ustawiamy na »istnieje«, następnie klikamy przycisk »Dodaj do listy«. Po kliknięciu przycisku »Pole« wybieramy wpis »Pola adresu | Od«, natomiast warunek zmieniamy na »zawiera«. Z prawej strony obok wpisujemy wartość »gmx«. Ponownie klikamy przycisk »Dodaj do listy«. Powtarzamy ostatni raz procedurę dla wartości »Nowak«.

W celu aktywacji logicznego wyszukiwania klikamy w oknie pierwszy warunek »Wymagane potwierdzenie istnieje«, a następnie »Przenieś w górę«. Dzięki temu stworzymy podporządkowany stopień w strukturze logicznej. Klikamy wyświetlany poniżej wpis »AND«. Z aktywnego teraz, opuszczanego menu »Grupa logiczna« wybieramy wartość »OR«. Wyszukiwanie zostanie rozpoczęte po kliknięciu przycisku »Znajdź«.