Internetowe badanie zostało przeprowadzone na grupie 100 pracowników piastujących wysokie stanowiska w różnych gałęziach biznesu

Kryzys gospodarczy sprzyja cyberprzestępcom

Bezpieczeństwo

Główna tendencja, która się pojawi, to dalsze wykorzystywanie kryzysu finansowego w celu oszukiwania użytkowników poprzez proponowanie im fałszywych usług w zakresie transakcji finansowych, usług fałszywych firm inwestycyjnych oraz fałszywych usług prawniczych.

Spersonalizowane zagrożenia mówią językiem użytkownika

Zagrożenia będą nadal podejmować działania mające na celu ominięcie środków bezpieczeństwa. Jednym z przykładów są pliki binarne jednorazowego użytku stanowiące stosowany przez atakujących ekwiwalent jednorazowych numerów kart kredytowych, których klienci indywidualni używają podczas dokonywania zakupów przez Internet. Pliki te pozwalają tworzyć ogromną liczbę zagrożeń, które utrudnią ofiarom opisanie napastników, a obrońcom utrudnią ich złapanie.

Szkodliwe oprogramowanie zaatakuje urządzenia użytkowników indywidualnych

McAfee spodziewa się także wzrostu liczby ataków z wykorzystaniem pamięci USB i flash stosowanych w aparatach fotograficznych, ramkach do zdjęć i innych urządzeniach elektronicznych powszechnego użytku.

Niebezpieczna sieć WWW i szkodliwe reklamy

W ubiegłym roku zaobserwowano również, że podziemie autorów szkodliwego oprogramowania wykorzystywało powszechnie przyjęte procedury, usiłując „sprzedawać” oprogramowanie, które wprowadzało w błąd albo bezpośrednio służyło do popełnienia oszustwa.

Firma McColo: skutki upadku

Ruch spamu radykalnie osłabł, gdy operatorzy Internetu utarli nosa firmie McColo Corp. udostępniającej w hostingu serwery na potrzeby rozsyłania spamu i w rezultacie stanowiącej źródło aż 60% spamu na świecie. W 2009 r. będziemy świadkami dalszej zmiany postaw przedsiębiorstw i instytucji, tzn. przejścia od biernego wspierania egzekwowania prawa do aktywnej roli obejmującej współpracę

z operatorami Internetu i ogólnoświatowymi instytucjami nadzorującymi Internet, takimi jak ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ― Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów). Wspólnymi siłami organizacje te skierują powszechną uwagę na groźnych cyberprzestępców oraz zamkną im dostęp do sieci i infrastruktury systemów.