Microsoft udostęnia narzędzia do obsługi formatu XML

Centrum Innowacji Microsoft dostarcza bezpłatne narzędzia dla administracji publicznej służące publikacji aktów normatywnych i prawnych w formie elektronicznej.

W związku z przewidywanymi problemami z przygotowaniem aktów w wymaganym formacie, Centrum Innowacji Microsoft w Łodzi wraz ze stowarzyszeniem PEMI rozpoczęło projekt stworzenia prostych narzędzi umożliwiających jednostkom administracji samorządowej zapisywanie aktów normatywnych i prawnych w obowiązującym formacie.

Projekt zakładał udostępnienie bezpłatnych narzędzi współpracujących z popularnym edytorem MS Word 2007 do generowania dokumentów XML na bazie opublikowanego schematu XML. Narzędzia współpracują również z bezpłatną aplikacją zarządzającą elektronicznym obiegiem dokumentów eSODA przygotowanym i rozpowszechnianym przez PEMI (http://www.podpiselektroniczny.pl/).

Pierwszego dnia 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które określa sposób publikacji aktów normatywnych i prawnych powstających w jednostkach administracji publicznej. Obecnie wszystkie publikowane przez takie jednostki pliki muszą być zapisywane w formacie XML. Dotychczas większość cyfrowych wersji aktów normatywnych i prawnych powstawała w popularnych edytorach tekstu, takich jak MS Word. Dlatego zgodnie z nowym rozporządzeniem objęte nim jednostki administracji publicznej winny przygotowywać akty prawne w wersji elektronicznej.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.