Natychmiastowe wyłączenie śledzenia zachowań użytkownika

Windows 2000, XP, Vista

Jeżeli chcemy zrezygnować z funkcji monitorowania, możemy w jednym kroku wyłączyć przechwytywanie tych informacji. W tym celu uruchamiamy Edytor Rejestru i przechodzimy do klucza »HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer«. Teraz za pomocą polecenia »Edycja | Nowy | Wartość DWORD« tworzymy wpis »NoInstrumentation«, po czym otwieramy go podwójnym kliknięciem. Jako »Dane wartości« wpisujemy »1«, następnie zamykamy okno, klikając przycisk »OK«. Jeżeli ustawienie ma dotyczyć wszystkich użytkowników, tworzymy tę samą wartość DWORD dodatkowo w kluczu »HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current-Version\policies\Explorer«. Jeżeli ustawienie ma dotyczyć jedynie wybranych użytkowników, logujemy się kolejno na poszczególnych kontach i wykonujemy pierwszy z opisanych kroków, po czym zamykamy Edytor Rejestru. Zmiana ustawienia zostanie uwzględniona przez urządzenie od momentu ponownego uruchomienia peceta.

Wskazówka:

Dzięki utworzeniu tego wpisu Windows zaprzestanie rejestrowania poczynań użytkownika, zostanie też wyczyszczona lista ostatnio używanych programów w menu Start. Historia nadal będzie widoczna, jednak nie będzie już aktualizowana.