ArcaVir
Istotną zmianą jest nowy interfejs graficzny

Nowa wersja ArcaVir 2009

ArcaBit

Najważniejsze zmiany w programie:

  • nowe mechanizmy detekcji szkodliwych obiektów przyspieszające skanowanie, klasyfikację i przynależność do rodzin szkodników,
  • nowe mechanizmy detekcji wirusów polimorficznych i metamorficznych,
  • moduł do tworzenia kopii zapasowych istotnych dla użytkownika plików, pozwalający na wszechstronną konfigurację i definiowanie wielu, niezależnych profili,
  • nowy moduł administracyjny do zarządzania instalacjami pakietu 
ArcaVir nawet w największych sieciach:

•    bardzo prosta instalacja nie wymagająca żadnych dodatkowych komponentów w systemie,

•    skanowanie sieci w poszukiwaniu nowych komputerów,

•    zdalna instalacja pakietu ArcaVir na stacjach w sieci,

•    wszechstronna konfiguracja struktury sieci z możliwością definiowania grup, grup podrzędnych i określania relacji między obiektami,

•    możliwość definiowania konfiguracji dla całej sieci, dla grupy i indywidualnie dla stacji,

•    możliwość tworzenia raportów ze zdarzeń w sieci, w tym także raportów graficznych,

•    audyt systemów w sieci – wykorzystywane systemy operacyjne, zainstalowane aplikacje, uruchomione procesy,

•    centralna kontrola nad aktualizacją systemów operacyjnych,

•    centralne zarządzanie licencjami i dostępem do pakietu,

•    centralne zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych plików.

Istotną zmianą jest nowy interfejs graficzny podzielony na dwa tryby ustawień dla użytkowników zaawansowanych oraz takich, którzy preferują ustawienia  proponowane przez producenta.