Klienci mogą korzystać z funkcji szyfrowania całego dysku, jak również szyfrowania wymiennych pamięci masowych

Ochrona danych przed nieupoważnionymi od firmy Symantec

Symantec Endpoint Encryption 7.0

Oprogramowanie Symantec Endpoint Encryption 7.0 to skalowalne rozwiązanie, zabezpieczające urządzenia końcowe przed nieupoważnionym dostępem dzięki zastosowaniu technologii silnego szyfrowania oraz kontroli dostępu. Szyfrowanie i uwierzytelnianie ma być niezauważalne dla użytkowników i w minimalnym stopniu wpływa na wydajność. Oprogramowanie jest obsługiwane za pośrednictwem centralnej konsoli zarządzania, która umożliwia centralne instalowanie funkcji szyfrowania w urządzeniach końcowych i zarządzanie nimi.

Rozszerzona obsługa wielu klientów pozwala na centralne zarządzanie większą liczbą urządzeń końcowych. Pakiet Symantec Endpoint Encryption zapewnia obecnie obsługę klientów nieobjętych zarządzaniem za pośrednictwem usługi Active Directory. W nowej wersji uwzględniono także obsługę klientów Novell eDirectory oraz udostępniono pełne funkcje zarządzania klientami spoza domeny.  Co więcej, oprogramowanie Symantec Endpoint Encryption maskuje i chroni dostęp do kluczy szyfrowania dysków w pamięci (DRAM), co znacząco wzmacnia zabezpieczenie przed atakami „cold boot” w których osoba atakująca ma fizyczny dostęp do komputera i może pobrać klucze szyfrowania po ponownym uruchomieniu komputera za pomocą wyłącznika sieciowego lub przycisku Reset.

Aby uprościć obsługę oprogramowania, w pakiecie Symantec Endpoint Encryption wprowadzono rozszerzone narzędzia do odtwarzania dysków, ułatwiające administratorom uzyskiwanie dostępu do komputera i konfigurowanie praw użytkowania wspomagających ochronę poufnych danych. Usprawniono także szyfrowanie na wymiennych nośnikach danych. Oprogramowanie Symantec Endpoint Encryption zwiększa bezpieczeństwo danych na nośnikach przenośnych, umożliwiając między innymi tworzenie samorozpakowujących się plików archiwalnych. Do kontroli dostępu do zaszyfrowanych danych w określonej grupie użytkowników można także użyć certyfikatów użytkowników.

Pakiet Symantec Endpoint Encryption zawiera funkcje tworzenia raportów pokontrolnych, pomocne w spełnieniu wymogów określonych w przepisach. Dzięki temu można wykazać stosowanie szyfrowania i uniknąć obowiązku ujawnienia danych, udostępniając w zamian pełne zapisy kontrolne w zgodzie z polityką bezpieczeństwa obowiązującą w firmie i przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka utraty danych. Pakiet Symantec Endpoint Encryption 7.0 ma certyfikat zgodności ze standardem bezpieczeństwa FIPS 140-2.

Klienci mogą korzystać z funkcji szyfrowania całego dysku, jak również szyfrowania wymiennych pamięci masowych.  Oprogramowanie Symantec Endpoint Encryption zapewnia ochronę wszystkich danych na dysku twardym komputera z systemem Microsoft Windows. Administratorzy mogą szyfrować dyski twarde komputerów przenośnych w celu zapewnienia bezpiecznej pracy, a także, co znacznie istotniejsze, zabezpieczenia ważnych danych na wypadek zagubienia lub kradzieży komputera przenośnego.Pakiet Symantec Endpoint Encryption pozwala także firmom o różnej wielkości zmaksymalizować korzyści związane z używaniem wymiennych urządzeń pamięci masowej przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka w zakresie bezpieczeństwa danych, z którym wiąże się stosowanie tych urządzeń. Oprogramowanie jest przeznaczone do ochrony danych znajdujących się na urządzeniach USB, FireWire, Compact Flash, iPod oraz innych nośnikach i pamięciach masowych.

Symantec Endpoint Encryption jest dostępny w trzech wersjach: Symantec Endpoint Encryption (zawiera Full Disk Edition oraz Removable Storage Edition), Symantec Endpoint Encryption – Full Disk Edition oraz Symantec Endpoint Encryption – Removable Storage Edition.