Pilnowanie wpisów Autostartu tworzonych podczas instalacji

Windows 2000, XP

Dzięki darmowemu narzędziu StartupMonitor od razu zablokujemy dodawanie wpisów do Autostartu, by

w późniejszym czasie nie musieć ręcznie ich unieszkodliwiać.

Reklama

Narzędzie pobierzemy ze strony www.mlin.net/StartupMonitor.shtml. Program – po instalacji i ponownym uruchomieniu komputera – będzie automatycznie działał w tle i pilnował odpowiednich ustawień systemowych. W sytuacji gdy program instalacyjny próbuje dodać wpis do Autostartu, narzędzie StartupMonitor wyświetla prośbę o potwierdzenie tej czynności. Wpis zostanie utworzony, dopiero gdy zezwolimy na jego dodanie, klikając przycisk »Yes«. A zatem dzięki narzędziu zmniejsza się również ryzyko zagnieżdżenia się po cichu w systemie szkodliwych programów, jak wirusy, robaki czy trojany. Przydatnym rozszerzeniem tego pomocnego programu jest Startup Control Panel – do pobrania ze strony www.mlin.net/StartupCPL.shtml. Narzędzie wyświetli w oddzielnych zakładkach foldery oraz klucze w Rejestrze odpowiedzialne za automatyczne uruchamianie aplikacji. Dzięki możliwości odznaczenia pojedynczych wpisów łatwo wyłączymy bądź usuniemy za pomocą menu kontekstowego zbędne wpisy. Przydatna okazuje się również możliwość przesuwania wpisów Autostartu. Na przykład gdy chcemy, aby wpis obowiązywał dla wszystkich użytkowników komputera, po prostu umieszczamy wpis w folderze wspólnego Autostartu. W tym celu zaznaczamy wybrany wpis prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy polecenie »Send To | Start up (common)«.

WSKAZÓWKA:

Co prawda, narzędzie działa, dysponując prawami administratora, również pod Vistą, jednak jest tam właściwie zbędne. Nowy system operacyjny Microsoftu ma własnego, wydajniejszego menedżera Autostartu, którego znajdziemy w Panelu sterowania, wchodząc w »Windows Defender | Narzędzia | Eksplorator oprogramowania«.