Po zainstalowaniu Windows XP Vista nie działa

2/2009

Dlatego dysk twardy podzielił on na partycje i zainstalował również Windows XP. Teraz uruchamia się tylko Windows XP. Czytelnik już próbował przy pomocy VistaBoot Pro reaktywować menedżera bootowania Visty.

Efekt:

Plik »ntldr«, pochodzący z instalacji Windows XP, został uszkodzony, więc w tym momencie nic nie działa.

Rozwiązanie:

Program instalacyjny Windows XP nadpisuje MBR (Master Boot Record), w efekcie menedżer bootowania Visty nie jest już ładowany. Można go jednak odtworzyć. Najpierw należy skopiować pliki »ntldr« oraz »ntdetect.com« z folderu »i386« płyty instalacyjnej Windows XP do głównego folderu partycji systemowej »C:«. Następnie przy pomocy polecenia w konsoli odzyskiwania

»bootcfg /rebuild« tworzymy nowy plik »boot.ini«. Teraz trzeba uruchomić Windows XP i zalogować się jako użytkownik z prawami administratora. Uruchamiamy Wiersz polecenia. Następnie wkładamy do napędu płytę instalacyjną DVD systemu Vista i zamykamy okno instalatora. W Wierszu polecenia wydajemy komendę

X:\boot\bootsect.exe -NT60 All

(»X« trzeba zastąpić literą napędu DVD). Po ponownym uruchomieniu komputera uruchomi się Vista. Wybieramy polecenie »Start | Akcesoria« i klikamy prawym przyciskiem myszy »Wiersz polecenia«, po czym wybieramy komendę »Uruchom jako administrator«. W Wierszu polecenia wpisujemy kolejno poniższe komendy, po każdej naciskając klawisz [Enter] (»Y« oznacza literę dysku, na którym został zainstalowany system Windows Vista, więc z reguły »C:«, zaś »Z« jest literą aktywnej partycji, czyli również »C:«)

Y:\windows\system32\bcdedit -create {ntldr} -d „Windows XP
<Ten tekst bedzie pozniej wyswietlany w menedzerze bootowania>”

Y:\windows\system32\bcdedit -set {ntldr} device partition=Z:

Y:\windows\system32\bcdedit -set {ntldr} path tldr

Y:\windows\system32\bcdedit -displayorder {ntldr} -addlast

Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyświetlony menedżer bootowania Visty, w którym będzie można wybrać system operacyjny: Windows XP albo Vistę.