DeviceLock pozwala na kontrolowanie dostępu użytkowników do urządzeń

Ruszają testy nowej wersji DeviceLocka

DeviceLock 6.4 beta 1

DeviceLock pozwala na kontrolowanie dostępu użytkowników do stacji dyskietek, napędów CD-ROM/DVD-ROM, napędów magneto-optycznych, urządzeń WiFi oraz Bluetooth i innych akcesoriów podłączanych do komputera za pomocą portów komunikacyjnych (LPT, COM, USB, FireWire, IrDA). Nie ma potrzeby fizycznego usuwania czy blokowania sprzętu. Wystarczy tylko zainstalować oprogramowanie i przypisać każdemu użytkownikowi odpowiednie przywileje.

Nowości w wersji 6.4 (Beta 1):

  • Dodano nową funkcjonalność „Content-Aware Rules”, która pozwala w sposób elastyczny egzekwować zasady bezpieczeństwa na poziomie pliku. Metoda ta umożliwia nadawanie uprawnień dostępu do wybranych typów plików, niezależnie od przyznanych uprawnień na poziomie urządzenia. Korzystając z funkcji „Content-Aware Rules” będzie można w elastyczny sposób wybrać jakiego typu pliki mają być objęte „shadowingiem”. Algorytm wykrywania typu pliku oparty jest na analizie jego treści co pozwala na prawidłowe określenie typu pliku niezależnie od rozszerzenia. W taki sposób rozpoznawane jest ponad 3000 typów plików.
  • Dodano wsparcie dla profili offline. Od tej wersji DeviceLock będzie pozwalał na zdefiniowanie różnej polityki bezpieczeństwa dla użytkowników lub grup użytkowników pracujących w trybie offline oraz online. Teraz inna polityka bezpieczeństwa może być zastosowana dla użytkownika (pracującego online) podłączonego do sieci korporacyjnej i inna (dla tego samego użytkownika) pracującego poza firmą.
  • Na podstawie dziennika zdarzeń DeviceLock Enterprise Server możliwe jest generowanie graficznych raportów audytu oraz shadowingu i przesyłanie ich automatycznie na wskazany e-mail.
  • Dodano integrację z SafeDisk. DeviceLock wykrywa zaszyfrowane dyski SafeDisk (USB Flash Drivers i inne nośniki) i pozwala na stosowanie dodatkowych uprawnień.
  • Poprawiono algorytm wykrywania keyloggerów USB.
  • Poprawiono interfejs użytkownika.
  • Wiele innych ulepszeń