notatnik

Szybsza instalacja aplikacji dzięki zrestartowaniu Eksploratora

Windows żąda od nas ponownego uruchomienia komputera po instalacji niektórych programów czy zmianie ustawień systemowych. Często zamiast pełnego restartu wystarczy ponowne uruchomienie powłoki systemu, czyli Eksploratora. Ma to zaletę – restart powłoki trwa znacznie krócej.

Ponowne uruchomienie Eksploratora spowoduje ponowne wczytanie ustawień Rejestru, co większości nowo instalowanych programów wystarczy do poprawnego działania. Jedynie w przypadku oprogramowania do sprzętu oraz Service Packów do systemu Windows konieczne jest prawdziwe ponowne uruchomienie komputera.

W celu ponownego uruchomienia powłoki systemu Windows uruchamiamy menedżera zadań, wciskając kombinację klawiszy [Ctrl] + [Alt] + [Delete], po czym w zakładce »Procesy« zaznaczamy wpis »explorer.exe« i naciskamy klawisz [Delete] – dzięki temu program zostanie zatrzymany, a następnie automatycznie ponownie uruchomiony. Jeszcze wygodniej i szybciej wywołamy to polecenie, gdy stosowne komendy zapiszemy w pliku wsadowym. W tym celu tworzymy za pomocą edytora tekstu nowy plik tekstowy, w którym wpisujemy następujące wiersze:

@echo off
taskkill /f /IM explorer.exe
explorer.exe

Plik zapisujemy pod dowolną nazwą, która będzie miała rozszerzenie BAT, w folderze Windows, natomiast sam skrót do pliku umieszczamy na Pulpicie lub Pasku szybkiego uruchamiania. Skrypt przy pomocy systemowego polecenia »taskkill« oraz parametr »/f« zakończy proces »explorer.exe«, natychmiast go ponownie uruchamiając. Dzięki parametrowi »/IM« nazwę procesu możemy podać w formie zwykłego tekstu.

WAŻNE:

Przed wywołaniem polecenia powinniśmy zapisać dane w uruchomionych aplikacjach. Co prawda, podczas ponownego uruchomienia Eksploratora otwarte programy nie zostaną zamknięte, jednak w skrajnym przypadku możemy utracić możliwość dostępu do aplikacji.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.