Najbardziej zaawansowana sieć dla LTE

Ericsson

Portfolio opiera się na istniejących podstawowych produktach pakietowych, a nowa funkcjonalność zostanie wprowadzona poprzez prostą modernizację oprogramowania. Dzięki temu zostaną zmniejszone koszty operatorów i zapewnione płynne przejście do nowej technologii. Siłą napędową architektury sieciowej Evolved Packet Core (SAE/EPC) jest szybki rozwój mobilnych łączy szerokopasmowych, który wymaga zwiększonej wydajności i efektywności w sieci podstawowej.

Portfolio Evolved Packet Core obejmuje SGSN/MME* i Mobile Packet Gateway – aktualizację oprogramowania istniejących produktów odpowiednio SGSN i GGSN – oraz nową bramkę Converged Packet Gateway (CPG), która odnosi się do nowego segmentu konwergentnego segmentu szerokopasmowego.

Wszystkie komponenty czołowej oferty Ericsson Evolved Packet Core zostały zademonstrowane podczas Mobile World Congress w Barcelonie.

O sieci Evolved Packet Core firmy Ericsson

Portfolio produktu SAE/EPC (System Architecture Evolution/Evolved Packet Core) składa się z dwóch rodzajów węzłów sieci podstawowej, serwerów i bramek zgodnie ze standardową architekturą sieci EPC opartą na IP. Serwery obejmują SGSN/MME (Serving GPRS Support Node/ Mobility Management Entity), Service Aware Policy Controller i Home Subscriber Server. Bramki obejmują Mobile Packet Gateway (MPG) opartą na ewolucji wiodącego na rynku Ericsson GGSN (Gateway GPRS Support Node), i Converged Packet Gateway (CPG) – nowy produkt skierowany do sieci szerokopasmowych o wysokiej przepustowości dla dostępu stacjonarnego i mobilnego. Podstawą dla Evolved Packet Core firmy Ericsson jest wsparcie istniejących baz klientów Ericsson poprzez ewolucję odnowień oprogramowania istniejących podstawowych produktów pakietowych.