Noworoczne szkodniki

Malware

W pierwszym miesiącu nowego roku eksperci z Kaspersky Lab nie zaobserwowali poważniejszych zmian w składzie pierwszego zestawienia 20 najpopularniejszych szkodliwych programów. Trojan.HTML.Agent.ai i Trojan-Downloader.JS.Agent.czm, które pojawiły się w grudniowym rankingu, ustąpiły miejsca exploitowi Exploit.JS.Agent.aak. Z rankingu zniknął robak AutoRun.eee, zastąpiony szkodnikiem Worm.Win32.AutoRun.vnq. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ są to klasy szkodliwych programów, które charakteryzują się częstą zmianą modyfikacji.

Do gry powrócił Trojan-Downloader.WMA.Wimad.n, który wypadł z rankingu w listopadzie. W ten sposób ranking zawiera trzy niestandardowe downloadery, co świadczy o masowym rozpowszechnieniu tego typu programu trojańskiego oraz zaufaniu użytkowników do plików multimedialnych. Ponadto, opisana w poprzednim rankingu metoda rozprzestrzeniania się poprzez wykorzystywanie sieci peer-to-peer oraz downloaderów multimediów okazała się bardzo skuteczna. Świadczy o tym duży awans szkodnika o nazwie Trojan-Downloader.WMA.GetCodec.r, który przeskoczył aż o 10 miejsc w górę.

Na pierwszym miejscu pozostaje wirus Sality w wersji.aa. Ponadto uaktywniła się wersja.z szkodnika z tej rodziny. Tym samym Sality stanowi jedną z najbardziej rozpowszechnionych i niebezpiecznych rodzin w ostatnim czasie. W rankingu znajdują się również przedstawiciele niepospolitej i niesławnej rodziny robaków sieciowych Kido, które wykorzystują krytyczną lukę w zabezpieczeniach Microsoft Windows. Obecna epidemia oraz obecność przedstawicieli tej rodziny w naszym zestawieniu nie powinna nikogo dziwić, biorąc pod uwagę stosowaną przez Kido metodę rozprzestrzeniania, znakomite ilościowe i dynamiczne wskaźniki tego robaka, jak również liczbę niezabezpieczonych komputerów.

Wszystkie szkodliwe programy, aplikacje wyświetlające reklamy oraz potencjalnie niebezpieczne narzędzia, które znajdują się w pierwszym rankingu, można pogrupować według głównych klas wykrywanych przez nas zagrożeń.  Po raz kolejny obserwujemy przewagę samodzielnie rozprzestrzeniających się programów, które charakteryzują się tendencją wzrostową, nad trojanami.

Ogólnie, w styczniu na komputerach użytkowników wykryto 46 014 unikatowych szkodliwych programów, aplikacji wyświetlających reklamy oraz potencjalnie niebezpiecznych narzędzi. Okazuje się, że okres świąteczny nie spowodował spadku liczby zagrożeń występujących „na wolności” – wręcz przeciwnie: w styczniu wykryto o 7 800 więcej takich próbek niż w grudniu (38 190).

Reklama

Nowym przedstawicielem wirusa Virus.Win32.Sality w pierwszym zestawieniu 20 najpopularniejszych szkodliwych programów była wersja Sality.z, w drugim natomiast – Sality.y, która już po raz dziewiąty wskazuje na dużą aktywność tej rodziny samodzielnie rozprzestrzeniających się programów.

Interesującą nowością jest robak P2P-Worm.Win32.Deecee.a. Szkodnik ten rozprzestrzenia się za pośrednictwem sieci peer-to-peer DC++, a jego szkodliwą funkcją jest zdolność pobierania szkodliwych plików. Program ten zakwalifikował się drugiego rankingu, dzięki temu że podczas instalacji wielokrotnie kopiuje się – tj. swoją obecność wśród 20 najpopularniejszych szkodliwych programów zawdzięcza nie tyle ilości zainfekowanych maszyn, co liczbie swoich kopii na każdym zainfekowanym komputerze. Po zainstalowaniu się, robak ten publicznie udostępnia swoje szkodliwe kopie. Nazwy plików wykonywalnych, które rozprzestrzeniają się w ten sposób, mają następującą strukturę: na początku znajduje się prefiks, np. „(CRACK)”, „(PATCH)”, a następnie nazwa różnych popularnych programów: „ADOBE ILLUSTRATOR (wszystkie wersje)”, „GTA SAN ANDREAS ACTION 1 DVD” itd. Worm.VBS.Headtail.a, który powrócił do zestawienia w listopadzie, znów z niego wypadł, potwierdzając hipotezę o niestabilności swojego zachowania.