W tym roku odbywa się piąta, jubileuszowa edycja konkursu, zorganizowana w 60. rocznicę urodzin jej patrona

Ruszyła piąta edycja konkursu naukowego o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Konkurs promuje aktywność młodych adeptów nauki, ich niestandardowe podejście do myślenia o zagadnieniach informatycznych, innowacyjność w pracy badawczej.

Do 20 kwietnia młodzi naukowcy, legitymujący się niebagatelnym dorobkiem naukowym w dziedzinie informatyki i jej zastosowań, mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do konkursu im. dr. hab. Witolda Lipskiego. Kandydatami mogą być pracownicy, doktoranci lub studenci szkoły wyższej lub instytucji – tak państwowej, jak i prywatnej – prowadzącej badania naukowe w dziedzinie informatyki. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi jesienią br. Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 10 tys. zł (brutto).

W tym roku odbywa się piąta, jubileuszowa edycja konkursu, zorganizowana w 60. rocznicę urodzin jej patrona. Dr hab. Witold Lipski był wybitnym, przedwcześnie zmarłym polskim informatykiem. W krótkim czasie ten absolwent Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin wprowadził nowe, owocne idee i uzyskiwał ważne do dziś wyniki, które przyniosły mu światowy rozgłos.

Dotychczasowi laureaci konkursu – młodzi naukowcy, odnoszący znaczące i widoczne na arenie międzynarodowej sukcesy naukowe – reprezentują: Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju Informatyki, Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących i Polskie Towarzystwo Informatyczne, przy wsparciu firmy Sage Symfonia. Laureatów wyłania Rada Nagrody, która w tym roku pracuje w składzie: Krzysztof Apt, Paweł Idziak, Jan Madey, Zygmunt Mazur, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Andrzej Tarlecki (przewodniczący), Mirosław Truszczyński, Władysław M. Turski.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.